Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 13.08.2019

13.08.2019


envoyer l'article par mail title=

Ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru emisiuni difuzate de posturile B1 TV, Realitatea TV și România TV în perioada 21-26.06.2019, referitoare la cazul fetiței din Baia de Aramă adoptată de o familie de români stabilită în Statele Unite ale Americii, Consiliul Național al Audiovizualului a decis, în ședința publică din 13.08.2019, să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 15.000 de lei postului România TV pentru nerespectarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 40 alin. (4) și art. 64 alin. (1) lit. (a) și (b) din Codul audiovizualului, în emisiunea „România la raport” din 25.06.2019 ;
- amendă de 10.000 de lei postului B1 TV pentru emisiunile : „Actualitatea românească” din 21.06.2019 și „Dosar de politician” din 24.05.2019, difuzate cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, precum și ale art. 40 alin. (2) și (4) și art. 64 alin (1) lit. a) și b) din Cod ;
- somație publică postului Realitatea TV pentru emisiunea „Realitatea românească” din data de 23.06.2019, în cadrul căreia nu au fost respectate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. (b) din Codul audiovizualului.

In aceeași ședință, constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizuale în cadrul unor emisiuni matinale difuzate de posturi de radio în perioada 25-31.05.2019, Consiliul a decis să sancționeze următorii radiodifuzori :
- Gold FM - amendă de 15.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. (b) și art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și difuzarea, în data de 11.07.2019, a melodiei „Subtitrarea la români”.
- Rock FMamendă de 15.000 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. (a) din Legea audiovizualului și ale art. 18 alin. (1) lit. (b) din Codul audiovizualului.

Analizând solicitările de modificări licențe audiovizuale, Consiliul a stabilit sancționarea cu somație publică a societăților NEXT START SRL Hârlău (Info Text din Hârlău), MEDIKA BROADCAST CHANNEL SRL Buzău (Medika TV din București și Focus FM din Slobozia) și MEDIA GRUP PRODUCTION SRL Buzău (Focus TV și FM Buzău) pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

În urma analizării solicitărilor privind deciziile de autorizare, CNA a sancționat cu somație publică societățile A.G. RADIO HOLDING S.R.L. (Magic FM, Adjud) și ȘTIREA S.R.L. (Plusz FM, Marghita) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277 / 2013, precum și RADIO TRANSILVANIA LBM S.R.L. (Radio Transilvania, Mediaș) pentru încălcarea art. 20 alin. (5) din Decizia menționată.

În aceeași ședință, membrii Consiliului au aprobat solicitarea de licenţă audiovizuală prin satelit a societății RADIO GUERRILLA S.R.L. din București pentru Radio Guerrilla TV București.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului*) Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (...) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 40 –(...) (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.(...) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 - (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;
Art. 20 - (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.