Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 05.09.2019

05.09.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 200.000 de lei postului eStrada TV. În emisiunile „Fabrica de sănătate”, „Oameni de 5 stele”, precum și în spoturi de publicitate și teleshopping difuzate în perioadele 10-12.06.2019 și 20-21.06.2019, radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 73 [„Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate”], pe cele ale art. 120 alin. (1) [„Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi”], precum și prevederile art. 128 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual [„Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor indicaţii terapeutice referitoare la boli precum : a) tuberculoză ; b) bolile cu transmisie sexuală ; c) alte boli infecţioase grave ; d) cancer şi alte boli tumorale ; e) insomnia cronică ; f) diabet şi alte boli metabolice”]. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 (mențiune făcută în ședința publică a Consiliului din 10.09.2019) ;

- amendă de 5.000 de lei pentru postul de televiziune Antena 1, deoarece la difuzarea emisiunii „Acces direct” din data de 01.07.2019 nu au fost respectate dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

- somație publică postului Antena 3, pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului în cadrul emisiunii de știri de la ora 15.00, ediția din 14.07.2019 ;

- somație publică postului România TV, deoarece în cadrul emisiunii „Știrile România TV ora 10.00” din 07.07.2019 a fost difuzată știrea cu titlul „Rețeaua din spatele adopției fetiței agresate, rețeaua adopției, legături financiare cu liderii USR-PLUS” fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia CNA nr. 220/2011 ;

- somație publică postului Realitatea TV, pentru modul în care radiodifuzorul a reflectat tragedia de la Caracal în emisiuni de știri și dezbateri, transmise în zilele de 27-28.07.2019 fără a fi respectate dispozițiile art. 41 lit. c) și art. 45 alin. (1) din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor de televiziune aferente campaniilor de promovare a produselor :

- „Biolectra Magnesium” difuzat cu încălcarea dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Codul audiovizualului (monitorizare : 05-09.06.2019) ;

- „Dettol” transmis fără a ține cont de prevederile art. 29 alin. (2) lit. d) din Legea audiovizulului nr. 504/2002 (monitorizare : 01.07-18.08.2019).

În aceeași ședință, ca urmare a analizării solicitărilor privind prelungirea valabilității unor licențe audiovizuale și constatând nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, CNA a decis să sancționeze cu somație publică societățile FOND MEDIA SRL (Craiova) pentru Oltenia 3 din Craiova și TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING SRL (Cluj-Napoca) pentru Radio Turda. La stabilirea sancțiunii pentru societatea TRANSYLVANIA LIVE ADVERTISING SRL (Cluj-Napoca) s-a avut în vedere și încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 29 (2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special : (...) d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situaţii periculoase.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (...) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;

Art. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 41 (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza : c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul persoanei în cauză sau al familiei ;

Art. 45 (1) Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 73 - Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate.

Art. 126 (2) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 - (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;