Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 11.09.2019

11.09.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 11.09.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare și, constatând încălcări ale legislației audiovizuale în activitatea distribuitorilor de servicii, a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei S.C. Akta Telecom S.A. pentru nerespectarea, după caz, a prevederilor art. 74 alin. 1), 3) și art. 82 alin. 1) și 2) din Legea audiovizualului (la stabilirea sancțiunii au fost reținute rapoartele efectuate pentru 23 de localități) ;
- amendă de 10.000 de lei societății Digital Cable Systems S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 74 alin. 3) și ale art. 82 alin. 1) și 2) din Legea audiovizualului (conform rapoartelor de constatare, au existat nereguli în 16 localități) ;
- somație publică S.C.Lidas Prod S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor art. 74 alin. 3) și ale art. 82 alin. 1), 2) din Legea audiovizualului (s-au reținut rapoartele pentru 8 localități).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 74 - (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu (…) (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
Art. 82 - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.