Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 26.09.2019

26.09.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din 26.09.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite pentru modul în care au fost difuzate convorbirile telefonice avute de Alexandra Măceșanu la numărul 112. Au fost monitorizate emisiuni informative și de dezbateri din zilele de 30 și 31.07.2019 transmise de posturile Antena 1, Antena 3, B1 TV, Digi 24, Kanal D, Național TV, Prima TV, Pro TV, Realitatea TV, România TV și TVR 1. Constatând încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o amendă de 35.000 de lei posturile Digi 24, Realitatea TV și România TV care au difuzat înregistrările cu vocea Alexandrei [„Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”].

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, CNA a decis să aplice postului România TV următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei, deoarece la difuzarea emisiunii „Breaking News - Ediție Specială” din data de 15.08.2019, nu au fost respectate prevederile art. 34 alin. (1) și nici dispozițiile art. 40 alin. (2) și (4), art. 64 alin. (1) lit. b) și art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică. La difuzarea emisiunii „Breaking News” din 26.08.2019, radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

Postul eStrada TV a fost sancționat cu amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor art. 93^1) alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora : „(1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu ; (2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri”.

De asemenea, CNA a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate pentru emisiunea de teleshopping „Bijuterii TV” , difuzată de postul Prima TV în data de 25.08.2019, în cadrul căreia a fost promovată brățara magnetică Davis cu nerespectarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 34 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
Art. 40 - (…) (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (…) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.