Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 03.10.2019

03.10.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile de radio și televiziune din teritoriu și, constatând încălcări ale legislației audiovizualului, a decis să aplice următoarele sancțiuni :
amendă de 2.500 de lei societății TV SAT 2002 SRL/ EST TV/ RÂMNICU SĂRAT/ BUZĂU pentru încălcarea dispozițiilor art. 93^1 alin. 3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;

somații publice următoarelor societăți :
- BEST MIX MEDIA - TRAVEL MIX 4k PLOIESTI pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 și art. 2^1 din Decizia 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune ;
- SUD MEDIA PRODUCTION SRL/ RADIO SUD FM / TG JIU / GORJ pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. 2) din Legea audiovizualului ;
- TV OLTENIA SRL / TV OLTENIA PLUS / CRAIOVA / DOLJ pentru încălcarea dispozițiilor art. 35 alin. 1) din Legea audiovizualului ;
- TV SIRIUS SRL/ TELE 2 DROBETA/ DROBETA TURNU SEVERIN/ MEHEDINŢI pentru încălcarea dispozițiilor art. 139 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- BANAT TELEKOM SATELIT SRL/ TVB/ ORAVIȚA/ CARAȘ-SEVERIN pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. 2) din Legea audiovizualului ;
- ECO RINO SRL / EURO TV / BACĂU / BACĂU pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 1), art. 42^1 alin. 3) și art. 54 alin. 2) din Legea audiovizualului ;
- FOND MEDIA SRL/OLTENIA 3 /CRAIOVA /DOLJ pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 1) din Legea audiovizualului ;
- ELECTRO – SAT SRL / ELECTRO – SAT / SÂNDOMINIC / HARGHITA pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. 2) din Legea audiovizualului ;
- BEGE TRADE SRL /BEGE CATV /CIUMANI / HARGHITA pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 1) și art. 54 alin. 2) din Legea audiovizualului ;
- TELESON SRL/RADIO SON/TG. MUREȘ/MUREȘ pentru încălcarea dispozițiilor art. 29 alin. 1) și art. 54 alin. 2) din Legea audiovizualului ;
- BIOCENTER SRL/RADIO 1/TECUCI/GALAŢI pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 și art. 2^1 din Decizia 412/2007 ;
- ASOCIAȚIA DE MUZICĂ DIN REMETEA /REMETE TV/REMETEA/HARGHITA pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. 1) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 35 - (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Art. 421 alin. (3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală : a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ; c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei.
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
Art. 931 - (3) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 6,00 - 14,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 139 - Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

DECIZIE Nr. 412 din 10 mai 2007, privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 21 - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.