Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 08.10.2019

08.10.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 08.10.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să sancționeze cu somații publice posturile :
- Antena 1, deoarece la difuzarea emisiunii „Poftiți pe la noi. Poftiți la muncă” (edițiile din 01 și 03.09.2019), radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) în cadrul emisiunii „iUmor”, ediția din 13.09.2019 [„Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ; b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen”] ;
- Prima TV, pentru că emisiunea „Starea nației” din 8 și 11.09.2019 a fost difuzată fără a se ține cont de dispozițiile art. 40 alin (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”.

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control și Digitalizare și constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, CNA a decis să aplice câte o somație publică societăților :
- SUD MEDIA PRODUCTION SRL / TV SUD / TÂRGU JIU / GORJ, pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) la difuzarea edițiilor din 27.08 și 03.09.2019 ale emisiunii „Ora adevărului” [„În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”] ;
- VEZI TELEVIZIUNE SRL/Televiziunea VTV/ RM. VALCEA / VALCEA, deoarece emisiunea „Obiectiv România” din data de 18.09.2019 a fost difuzată cu nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b).

În aceeași ședință, CNA a decis să aplice o somație publică societății Estrada TV S.R.L. pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)” . De asemenea, Consiliul a decis, în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului, retragerea licenţei audiovizuale deținute de S.C. Estrada TV S.R.L. pentru postul eStrada TV [„Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii : (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”].

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul