INFORMAŢII publice

În această secţiune puteţi accesa informaţii privind modul în care îşi desfăşoară activitatea fiecare departament al instituţiei noastre, rapoartele anuale de activitate, documentele financiare şi declaraţiile de avere şi de interese ale membrilor Consiliului, dar şi ale funcţionarilor publici din CNA.

 

Organizarea CNA
Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama.

Codul etic al membrilor CNA
Codul etic al membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului

Codul de conduită etică
Codul de conduită etică a personalului din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului

Rapoarte anuale
O prezentare a rapoartelor anuale privind activitatea CNA

Documente financiare
O introducere în documentele financiare ale CNA

Documente de interes public

Declaraţii avere şi interese
ale membrilor Consiliului, ale funcţionarilor publici şi ale foştilor membri ai CNA

Achiziţii publice
Documente privind achiziţiile publice

Buget din toate sursele de venituri

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

Monitorizare Radio/TV
O prezentare a sistemului de monitorizare permanentă al CNA

Inspectori teritoriali
O prezentare a echipei CNA de control – în judeţe

Anunţuri
Anunţuri de interes general