Comunicat de presă, Ședința din 13.05.2014 - sancțiuni

13.05.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să sancţioneze cu amendă în cuantum de 10.000 de lei postul România TV pentru o serie de grupaje informative transmise în zilele de 29, 31.03.2014, 06 şi 07.04.2014 fără a ţine cont de prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 41 alin. (1) lit. a) şi art. 7^1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Printre titlurile afişate pe ecran : „Scandal în cimitir, zeci de oameni revoltaţi”, „Scandal în învăţământ/ Profesoara acuzată că bătea elevii cu pietre”, „Trei tinere arse de vii, incendiu uriaş”, „Câini adoptaţi pentru zoofilie, acuzaţie şoc”. De asemenea, postul Neptun TV a fost sancţionat cu somaţie publică pentru modul în care a fost difuzată în data de 31.03.2014 o ştire similară, respectiv „În şcoală ca în junglă”, fără a fi respectate prevederile art. 7 ^ 1 din Codul audiovizualului.
Articolele mai sus invocate : art. 66 „(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică (...) (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii” ; art. 41 alin. „(1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza : a) imagini ale persoanei aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia” ; art. 7^1 (1) Ştirile sau relatările referitoare la violenţa din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului ; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială. (2) Imaginile în care minorii sunt implicaţi în acte de violenţă sau de natură implicit sau explicit sexuală, de orice natură, vor fi difuzate numai dacă : a) reprezintă un interes public justificat ; b) radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorilor, având acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali ai acestora ; c) radiodifuzorul se asigură că nu este difuzat niciun indiciu care ar putea duce la identificarea minorilor implicaţi. (3) Nu se va comunica adresa paginii de internet în care sunt postate asemenea imagini şi nici nu se va face trimitere la site-uri în care sunt comunicate astfel de adrese.”

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a hotărât să emită decizii de acordare a dreptului la replică ca urmare sesizărilor primite şi în condiţiile precizate în Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, art. 62 (Titlul IV Dreptul la replică şi la rectificare) :

- Administraţiei Prezidenţiale , pentru emisiunile „Sinteza zilei” (ediţiile din 12, 13.02.2014) şi „Esenţial” (ediţia din 13.02.2014), difuzate de postul Antena 3
şi

- Asociaţiei Crescătorilor de Taurine Jibert , pentru emisiunea „Viaţa satului” transmisă de postul TVR 1 în data de 02.03.2014.


Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul