Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 17.05.2016

17.05.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite pentru posturile din teritoriu de către Serviciul Inspecție referitoare la emisiuni difuzate în perioadele de precampanie și de campanie electorală și, constatând abateri de la prevederile legale în vigoare, a hotărât să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă în cuantum de 5.000 de lei postului RTT din Brașov pentru nerespectarea prevederilor art. 66 alin. (1) lit. a) și ale art. 69 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului Mix 2 din Brașov pentru încălcarea dispozițiilor art. 66 alin. (1) lit. a) și ale art. 69 din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Nova TV din Brașov pentru că nu a respectat prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) și art. 69 din Codul audiovizualului și nici pe cele ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016 ;
- somație publică postului TV Sibiu, pentru nerespectarea art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 ;
- somație publică postului Turda TV, pentru nerespectarea art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 ;
- somație publică postului etv din Galați pentru nerespectarea dispozițiilor art. 68 din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Actualitatea TV din Pașcani pentru nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (1) și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor de prelungire și de modificare a licențelor audiovizuale, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o somație publică următoarele societăți : RADO PREST SRL Constanța pentru postul C FM din Constanţa, VIDEOMARKET SRL pentru postul Tanănana, RTV MEDIA GRUP SRL Galaţi pentru RTV Galaţi-Brăila din Galaţi.

De asemenea, CNA a aprobat solicitările de licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice ale următoarelor societăți : ORIENT SKYLINE CONNECT SRL Botoşani pentru postul Orient Skyline Connect TV din loc. Borşa, com. Vlădeni, jud. Iaşi (exclusiv videotext) ; QUANTUM NET CABLE SRL Piatra Neamţ pentru postul Quantum TV din loc.Girov, jud. Neamţ (exclusiv videotext) ; CANAL S SRL Constanţa pentru postul Canal S Tv din Constanţa (exclusiv videotext) ; TELESAT SRL Constanţa pentru postul Telesat TV din Breaza (exclusiv videotext).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 34 alin. (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…)
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

Art. 68 Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de ştiri şi dezbateri prezentate sau moderate de oameni politici care deţin funcţii sau demnităţi publice ori purtători de cuvânt ai instituţiilor publice, precum şi de persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.

Art. 69 (1) În programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea partidelor la nivel local.
(2) În emisiunile de dezbatere numărul reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei trebuie să fie egal.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016

Art. 5. - (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…)
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puțin doi candidați sau reprezentanții lor ; în cazul neparticipării unui candidat sau al unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.

Art. 6 - (1) În perioada campaniei electorale candidații și reprezentanții competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) și c) difuzate de posturile de radio și televiziune, publice și private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală.