Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.06.2019

04.06.2019


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 04.06.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru posturile centrale, ca urmare a autosesizărilor și sesizărilor primite, urmărindu-se în principal modul în care a fost reflectată campania electorală în perioada 18-25.05.2019. Constatând încălcări ale legislației audiovizualului, CNA a decis să aplice câte o somație publică următoarelor posturi :
- Antena 3 pentru nerespectarea prevederilor art. 65 lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizualului la difuzarea în data de 21.05.2019 a știrii „PNL sancționat de AEP după ce a încălcat legea” în cadrul emisiunii „Breaking News”, precum și pentru încălcarea dispozițiilor art. 16 alin. (3) din Decizia CNA nr. 308/2019 în emisiunea „România la vot” din 26.05.2019 ;
- B1 TV – radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 16 alin. (1) și (3) din Decizia CNA nr. 308/2019 ;
- Digi 24, pentru ediția din 19.05.2019 a emisiunii „Jurnalul de Seară”, difuzată fără respectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului ;
- Realitatea TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 70 din Codul audiovizualului, precum și pentru nerespectarea regimului de difuzare a spoturilor publicitare electorale, potrivit Deciziei CNA nr. 308/2019 ;
- România TV pentru nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (2) și ale art. 70 din Cod (raportul de monitorizare cuprinde emisiuni de știri și dezbatere din perioada 18–24.05.2019).

De asemenea, în ședința publică din 28.05.2019, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, pentru emisiuni difuzate de posturile centrale în perioada 11-17.05.2019. În ședința din 04.06.2019, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică posturilor :
- Antena 3 pentru că nu a respectat prevederile art. 40 alin. (1) și (4) din Codul audiovizualului, în emisiunea „Sinteza Zilei” din 16 mai, iar în „Ediția specială” din 13 mai 2019 nu a ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (4) ;
- România TV pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b din Cod în emisiunea „Breaking News” din data de 17.05.2019

De asemenea, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și Digitalizare pentru posturile din teritoriu, ca urmare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzori în perioada 18-25.05.2019 și a decis să aplice o somație publică postului Galaxy TV (Drobeta-Turnu Severin) pentru încălcarea prevederilor art. 15 alin. (1) și (3) din Decizia CNA nr. 308/2019.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ; (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea ;

ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

ART. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală ;

ART. 47 (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe

ART. 70 În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.

DECIZIE nr. 308 din 26 martie 2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European
Art. 15 - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13 (…) (3) Spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde şi trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau prin conţinut, de către competitorii electorali.

Art. 16 –(1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare ; (…) (3) Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.