Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 20.08.2019

20.08.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 20.08.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcțiile de specialitate pentru modul în care radiodifuzorii au reflectat tragedia de la Caracal. Rapoartele au cuprins 11 posturi de televiziune centrale de știri și generaliste (emisiuni difuzate în 27 și 28.07.2019), precum și 6 posturi locale și regionale din județele Dolj și Olt (perioada monitorizată : 26 – 31.07.2019).
Consiliul a decis sancționarea cu somație publică a posturilor Antena 3, B1 TV, TVR 1, TVR Craiova, Antena 1 și Prima TV deoarece s-a constatat că la difuzarea unor emisiuni pe acest subiect nu au fost respectate prevederile art. 45 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual potrivit cărora „Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau o nenorocire” și nici dispozițiile art. 41 alin. (1) lit. c) din același Cod conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza (...) c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei persoane. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este necesar acordul persoanei în cauză sau al familiei”.
Totodată, menționăm că au existat propuneri de sancționare pentru posturile România TV, Realitatea TV, Digi 24 și Kanal D dar acestea nu au întrunit numărul legal de voturi pentru a putea fi aprobate, urmând ca votul să fie reluat în următoarea ședință publică a CNA, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare.

În aceeași ședință publică, analizând rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specializare ca urmare a sesizărilor primite la CNA și constatând încălcări ale prevederilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, Consiliul a decis sancționarea cu somație publică a următorilor radiodifuzori :
Antena 3, deoarece în emisiunea „News Magazine” difuzată în data de 20.07.2019 nu au fost respectate prevederile art. 38, conform cărora „Difuzarea înregistrărilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei provenite din surse confidenţiale ori a căror credibilitate nu este suficient verificată este permisă numai dacă acestea prezintă un interes public justificat şi sunt însoţite de punctul de vedere al persoanei vizate” ;
România TV pentru edițiile din 17 și 18.07.2019 ale emisiunii „Punctul Culminant” în care au fost încălcate dispozițiile art. 40 alin. (1) [„În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”] ;
B1 TV pentru nerespectarea art. 40 alin. (2) la difuzarea edițiilor din 02 și 04.08.2019 ale emisiunii „Actualitatea românească” [„În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt”] ;
Pro TV, deoarece în cadrul emisiunii informative „Știrile Pro TV” din data de 19.07.2019 au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b), potrivit cărora „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă” ;
Realitatea TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 70 alin. (1) în cadrul emisiunii „Breaking News” din 07.07.2019 [„În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora”].

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul