COMUNICAT DE PRESĂ

05.12.2018


envoyer l'article par mail title=

Conform „Anunțului cu privire la desfășurarea procedurii de licitație pentru desemnarea furnizorului serviciului de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2023”, la data de 05.12.2018 a avut loc ultima ședință a Comisiei de organizare a procedurii de licitație. Cu această ocazie a avut loc determinarea ofertei câștigătoare. Conform deciziilor din cadrul Comisiei, a fost determinată câștigătoare oferta depusă de către ofertantul Kantar Media Audiences S.R.L., care va furniza serviciul de măsurare, monitorizare și raportare date cu privire la servicii media audiovizuale accesibile pe teritoriul României, pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2023.

Comisia și-a îndeplinit scopul prevăzut de dispozițiile legale, încetându-și activitatea.

Comisia de organizare a procedurii de licitație


According to the „Notice on the selection process for designating the provider of the measurement, monitoring and data reporting on audiovisual media services accessible on the territory of Romania for the period 01 January 2020 - 31 December 2023” on 05 December 2018 took place the last meeting of the Commission for organizing the selection process. On this meeting, the winning tender was determined.

According to the Commission decisions, the tender submitted by the tenderer Kantar Media Audiences S.R.L. was determined as the winning tender. Kantar Media Audiences S.R.L. will provide the measurement, monitoring and data reporting on audiovisual media services accessible on the territory of Romania for the period 01 January 2020 - 31 December 2023.

The Commission has accomplished its objectives, according to the legal provisions, and its activity ceased.