CONSILIUL

Consiliul Naţional al Audiovizualului este garant al interesului public şi unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale.

Misiunea CNA este de a asigura un climat bazat pe libera exprimare şi responsabilitatea faţă de public în domeniul audiovizualului.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni instituite prin Legea audiovizualului, care transpune Directiva serviciilor mass-media audiovizuale, CNA emite decizii, recomandări şi instrucţiuni. Dintre acestea se remarcă Decizia privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Prin intermediul site-ului puteţi sesiza CNA când consideraţi că posturile de televiziune, de radio sau societăţile de cablu încalcă legislaţia audiovizuală.

Dacă sunteţi interesaţi de sancţiunile pe care le-a decis CNA ca urmare a încălcării prevederilor legale, puteţi accesa secţiunea Decizii de sancţionare. La rubrica Agenda CNA puteţi consulta ordinea de zi a ședințelor publice ale Consiliului şi hotărârile care s-au luat ca urmare a dezbaterilor din cadrul şedinţelor.


Consiliul Naţional al Audiovizualului este este unica autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, o instituţie publică autonomă aflată sub control parlamentar, condusă de un consiliu format din 11 membri.

Aceştia sunt numiţi, pentru un mandat de şase ani, de Parlamentul României, la propunerea Senatului (3), a Camerei Deputaţilor (3), a Preşedintelui României (2) şi a Guvernului (3) .

Consiliul se reuneşte de două ori pe săptămână, marţea şi joia. Şedinţele CNA sunt publice, la ele putând asista toţi cei interesaţi.

 

Atribuţii
Misiunea şi rolul CNA

Membrii Consiliului
Informaţii despre membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului