CAMPANII NONCOMERCIALE

13.06.2019


envoyer l'article par mail title=

Pentru difuzarea unor spoturi aferente unor campanii noncomerciale la posturile de radio şi/sau de televiziune nu este necesară o aprobare specială din partea CNA. Consiliul poate doar să ia notă de desfăşurarea unei astfel de campanii.

Întrunit în şedinţa publică din data de 3 mai 2011, CNA a decis să emită Instrucţiunea privind privind difuzarea mesajelor noncomerciale.

Vă prezentăm articolele din Cod care reglementează campaniile noncomerciale sau sunt relevante pentru acest domeniu, respectiv SECŢIUNEA a 10 - a, Campanii noncomerciale, a Deciziei CNA nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (publicată în Monitorul Oficial nr. 174 în data de 11 martie 2011). De asemenea, vă prezentăm pe larg Instrucţiunea nr. 1 din 3 mai 2011.


SECŢIUNEA a 10-a
Campanii noncomerciale

ART. 141
Sunt considerate mesaje noncomerciale :
a) anunţul de interes public asumat de către o instituţie sau autoritate publică, în cadrul unei acţiuni de alertă, avertizare şi informare a publicului derulate în condiţiile legii şi care nu promovează propria imagine a instituţiei ;
b) campania socială derulată de către o asociaţie sau fundaţie legal constituită, în cadrul unei acţiuni cu caracter exclusiv social, necomercial, adresată societăţii sau comunităţii ;
c) apelul în scop caritabil derulat în cadrul unei activităţi filantropice cu caracter umanitar, în scopul sprijinirii unor persoane aflate în dificultate ; apelul trebuie să precizeze persoana sub responsabilitatea căreia se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate.
ART. 142
Mesajele noncomerciale nu se includ în calculul duratei legale alocate publicităţii şi trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative :
a) difuzarea mesajelor să fie gratuită, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă ;
b) mesajele să fie grupate şi separate de alte mesaje publicitare şi identificate între coperte cu menţiunea « Mesaj/mesaje de interes public » ;
c) mesajele să nu conţină nicio referire de natură comercială ; siglele sponsorilor pot fi prezentate numai în apeluri caritabile la sfârşitul spotului şi nu trebuie să depăşească durata cumulată de 3 secunde.
ART. 143
(1) Emisiunile teledon trebuie să precizeze la începutul şi sfârşitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea căreia/cărora se colectează şi se utilizează bunurile şi fondurile băneşti donate, precum şi datele de contact ale acesteia/acestora.
(2) În cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.


Precizăm că, în temeiul art. 6, alin. (2) al Legii audiovizualului, decizia editorială de difuzare a unui spot radio/TV aparţine exclusiv radiodifuzorului.


INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 03.05.2011 privind difuzarea mesajelor noncomerciale

Codul audiovizualului, adoptat prin Decizia CNA nr. 220/2011, permite difuzarea de mesaje noncomerciale, fără a fi incluse în calculul duratei legale alocate publicităţii.

Beneficiul excluderii de la calculul timpului alocat publicității se aplică exclusiv celor trei categoriilor de mesaje precizate la art. 141 al Codului audiovizualului :

a) - anunţul de interes public asumat de către o instituţie sau autoritate publică ;

b) - campanie socială derulată de către o asociaţie sau fundaţie nonguvernamentală ;

c) - apelul în scop caritabil derulat în cadrul unei activităţi filantropice cu caracter umanitar.

Difuzarea acestor categorii de mesaje trebuie să fie gratuită, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă. Conținutul mesajului trebuie să reflecte scopul declarat și să nu conţină referiri de natură comercială. Siglele sponsorilor pot fi prezentate numai în apeluri caritabile la sfârşitul spotului şi nu trebuie să depăşească durata cumulată de 3 secunde.

Pentru obținerea acordului de difuzare, solicitanții se adresează direct furnizorilor de servicii media audiovizuale, cărora le revine decizia editorială.

Precizăm că prevederile alin. (2) al art. 143 din Codul audiovizualului, privind « obligaţia de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale campaniilor de colectare de fonduri », se aplică numai în ipoteza alin. (1) al aceluiași articol, și anume emisiunilor teledon organizate de către radiodifuzori.