DECIZIA nr. 195 din 15.03.2016

21.03.2016


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CANET RADIO S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, Spl. Independenţei, nr.319, et. 7, Camera C, sector 6Năsăud CUI 20211002 Tel. : 021/3188000 Fax : 021/3177171

  • pentru postul de radio ROCK FM Vaslui, Judeţul Vaslui

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 martie 2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Informarea făcută de Direcţia Control şi Digitalizare cu privire la serviciul de programe cu difuzare pe cale radioelectrică terestră ROCK FM (Vaslui) aparţinând radiodifuzorului S.C. CANET RADIO S.R.L.

Radiodifuzorului S.C. CANET RADIO S.R.L. deţine licenţă audiovizuală (licenţa nr. R970/24.11.2015 elib. la 24.11.2015) pentru postul de radio ROCK FM (Vaslui).

În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANET RADIO S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Din Informarea întocmită în data de 23.02.2016 de către Serviciul Inspecţie rezultă că, în urma verificărilor efectuate în eter în perioada 17-23.02.2016, inspectorul audiovizual a constatat faptul că, pe frecvenţa radio 91,2 MHz se difuzează un serviciu de programe cu semnal de identificare ROCK FM. Mai mult, tot din Informare a rezultat că reprezentantul postului de radio ROCK FM din Vaslui, fiind contactat telefonic de către inspectorul C.N.A. la data de 23.02.2016, a declarat că s-au montat echipamentele şi s-a început emisia pentru verificări.

În baza constatărilor consemnate, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. CANET RADIO S.R.L. a început difuzarea serviciului de programe pe frecvenţa 91,2 MHz cu semnal de identificare ROCK FM, fără să fi obţinut decizia de autorizare a studioului, încălcând astfel prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform cărora radiodifuzorul putea începe difuzarea de programe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere acest aspect, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. CANET RADIO S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. CANET RADIO S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R970/24.11.2015 elib. la 24.11.2015 pentru postul de radio ROCK FM (Vaslui), se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a Curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU