Decizia nr. 792 din 2008


envoyer l'article par mail title=
privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale ;

Conform dispoziţiilor articolelor 2, 7 alin.(2), 15 alin.(1) lit.e), 29, 31-33, 37, 38, 381 şi 382, 50 lit.h3) şi h4), 51 alin.(1) şi alin.(2) lit.g) ale Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările aduse de Ordonanţele de Urgenţă ale Guvernului nr. 66/28.05.2008 şi nr. 97/27.08.2008 ;

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi art. 42 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

Word - 98.5 ko
DECIZIE Nr. 792 din 30 septembrie 2008
privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale
PDF - 147.7 ko
DECIZIE Nr. 792 din 30 septembrie 2008
privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale