DECIZIE nr. 399 din 02.06.2011 privind reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului organizat de Consiliul General al Municipiului București în data de 26 iunie 2011


envoyer l'article par mail title=

Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 6 iunie 2011.

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării de către radiodifuzori a unei informări corecte şi imparţiale a publicului în legătură cu evenimentele legate de referendumul local organizat în data de 26 iunie 2011 de Consiliul General al Municipiului București, denumit în continuare CGMB,

în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii CGMB nr. 63/2011 privind aprobarea organizării referendumului local cu privire la modificarea organizării administrativ-teritoriale și a funcționării autorităților administrației publice locale din municipiul București, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 95/2011,

ţinând cont de prevederile art. 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului

nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, în temeiul art. 3, 10 şi art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

Art.1 - Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoștință publică a Hotărârii CGMB nr. 95/2011 și se încheie în data de 24 iunie ora 24,00.

Art.2 - Campania pentru referendum la posturile de radio şi televiziune, publice şi private, este gratuită.

Art.3 - Reflectarea campaniei pentru referendum se poate face prin intermediul emisiunilor informative şi de dezbatere.

Art.4 - Reflectarea evenimentelor şi a temelor legate de referendum trebuie să respecte regulile privind echitatea, imparţialitatea, informarea corectă şi pluralismul de opinii.

Art.5 - În temeiul obligaţiei de a informa corect publicul, radiodifuzorii nu pot difuza, până la încheierea referendumului, consultări de tip televoting ale publicului prin intermediul sms-urilor, e-mail-urilor şi/sau telefoniei.

Art.6 - Emisiunile de dezbatere şi sondajele de opinie referitoare la referendum nu pot fi difuzate cu 24 de ore înainte de ziua de desfăşurare a referendumului şi până la închiderea votării.

Art.7 - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte,

Răsvan Popescu