Decizia nr.199 din 15 martie 2005

privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României


envoyer l'article par mail title=

Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
in scopul asigurarii transparentei mijloacelor de comunicare in masa din sectorul audiovizual,
in scopul armonizarii legislatiei românesti cu prevederile Directivei europene « Televiziunea fara frontiere »,
in temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) si d) si art.75 alin. (2) si (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

DECIZIE :

Art.1. – (1) Serviciile de programe difuzate de catre radiodifuzori aflati sub jurisdictia unui stat membru al Uniunii Europene pot fi retransmise in România fara o autorizare prealabila.
(2) Subtitrarea sau dublarea in limba româna nu costituie o cauza de inlaturare a prevederilor alin. (1).

Art. 2. - Reprezentantii radiodifuzorilor ale caror servicii de programe se retransmit in România vor pune la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului copii legalizate, in limba originala si in traducere, ale documentelor care atesta jurisdictia si autorizarea serviciului de programe.

Art. 3. – (1) In situatii in care Consiliul National al Audiovizualului constata, in cadrul serviciilor de programe prevazute la art.1, o incalcare explicita, semnificativa si grava a prevederilor art. 39 sau 40 ale Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, va notifica in scris acest fapt Comisiei Europenei, autoritatii nationale care a autorizat difuzarea serviciului de programe si radiodifuzorului in cauza, solicitându-i acestuia un punct de vedere.
(2) Consiliul National al Audiovizualului poate restrânge temporar retransmisia in România a serviciului de programe, numai in conditiile si procedura prevazute in art. 75 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. – Incepând cu data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 261 din 16 septembrie 2003 privind retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul României, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

RALU FILIP