Decizia nr.412 din 10 mai 2007

privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
în temeiul art.17 alin. (1) lit. d), din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
membrii CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 - (1) Radiodifuzorii au obligatia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzeaza, în timp real, integral si simultan cu transmisia lor.
(2) Înregistrarile programelor/emisiunilor vor fi pastrate timp de 30 de zile dupa data difuzarii.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) înregistrarile continând programe/emisiuni dupa a caror difuzare posturile de radiodifuziune sonora sau de televiziune au primit solicitari privind acordarea dreptului la replica sau a rectificarii, situatie în care înregistrarile vor fi pastrate timp de 45 de zile dupa data difuzarii.

Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligati sa puna la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere, înregistrarile în urmatoarele formate :
a) pentru programele de televiziune , înregistrare analogica pe casete VHS, cu viteza normala sau « longplay », sau înregistrare digitala pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4 ;
b) pentru programele de radio , înregistrare analogica pe casete audio standard sau înregistrare digitala pe suport CD.

Art. 3 - Nerespectarea prezentei decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4 - La data intrarii în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 234/2003 privind obligatiile ce revin titularilor de licenta de emisie referitor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iulie 2003.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

RALU FILIP