Decizia nr. 52 din 4 martie 2003

privind obligatia radiodifuzorilor de a aduce la cunostinta publicului somatiile si sanctiunile aplicate de Consiliul National al Audiovizualului


envoyer l'article par mail title=

Având in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
având in vedere obligatia radiodifuzorilor de a informa in mod obiectiv publicul prin prezentarea corecta a faptelor si a evenimentelor, ca si obligatia Consiliului National al Audiovizualului de a asigura transparenta activitatii proprii,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. h) si art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea

Decizie

Art. 1. - (1) Radiodifuzorul caruia Consiliul National al Audiovizualului i-a aplicat o sanctiune sau i-a adresat o somatie de intrare in legalitate are obligatia de a comunica publicului motivele si obiectul sanctiunii sau ale somatiei, in formularea transmisa de Consiliul National al Audiovizualului.
(2) In cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somatiei sau al sanctiunii va fi difuzat in urmatoarele 24 de ore de la comunicare, sonor si vizual, de cel putin 3 ori, in intervalul orar 18.00-22.00, din care o data in principala emisiune de stiri.(3) In cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonora, textul somatiei sau al sanctiunii va fi difuzat in urmatoarele 24 de ore de la comunicare, de cel putin 3 ori, in intervalul orar 6.00-14.00, din care o data in principala emisiune de stiri.

Art. 2. Pentru serviciile de programe de televiziune sau de radiodifuziune sonora care, in intervalele orare precizate in art. 1, retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare va fi stabilita prin decizia de sanctionare sau in somatie.

Art. 3. Nerespectarea prezentei decizii se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Art. 4. La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia CNA nr. 135/1999, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
RALU FILIP