Decizia nr. 9 din 12.01.2016

20.01.2016


envoyer l'article par mail title=

privind retragerea licenţei audiovizuale nr. R910/18.12.2013, cu modificările ulterioare, acordate S.C. DOBROLIFIC SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Voievod Alex. Moruzzi nr. 1, bl. A10, sc. 2, et. 6, ap. 63, sect. 3

  • pentru serviciul de programe EU-INIMĂ-RADIO din Suceava

Întrunit în şedinţa publică în ziua de 12.01.2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia prezentată de reprezentantul Biroului Licenţe Autorizări cu privire la licenţa audiovizuală nr. R910/18.12.2013, acordate S.C. DOBROLIFIC SRL pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciului de programe EU-INIMĂ-RADIO din Suceava.

Conform „Situaţiei licenţei R910/18.12.2013” acordate S.C. DOBROLIFIC SRL, situaţie întocmită de Biroul Licenţe Autorizări şi adusă la cunoştinţa membrilor CNA, a reieşit următoarea stare de fapt :

  • licenţa audiovizuală nr. R 910/18.12.2013 a fost acordată de CNA în şedinţa publică din 18.12.2013, în baza dosarului înscris cu nr. 9232R/15.11.2013 ;
  • prin cererea înregistrată cu nr. 14424/17.12.2014, societatea a solicitat prelungirea cu 6 luni a termenului legal de începere a difuzării serviciului de programe EU-INIMĂ-RADIO în Suceava ;
  • în şedinţa din 03.03.2015, Consiliul a fost de acord cu solicitarea radiodifuzorului, fapt comunicat acestuia prin adresa nr. 14424RF/13.03.2015, acesta fiind înştiinţat şi cu privire la obligaţia legală de a începe difuzarea serviciului de programe până în data de 18.06.2015 ;
  • prin cererea înregistrată cu nr. 5603/16.09.2015, radiodifuzorul a mai făcut o solicitare de prelungire cu încă 6 luni a termenului legal de începere a difuzării serviciului de programe EU-INIMĂ-RADIO în Suceava ;
  • în şedinţa din 24.09.2015 Consiliul a fost de acord şi cu această solicitare, fapt comunicat titularului licenţei prin adresa nr. 5603RF/29.09.2015, acesta fiind înştiinţat şi cu privire la obligaţia legală de a începe difuzarea serviciului de programe până în data de 18.12.2015 ;
  • la data de 18.12.2015, radiodifuzorul a formulat cerere de acordare a deciziei de autorizare, înregistrată cu nr. 11795/18.12.2015 ;
  • la dosar a fost depusă autorizaţia tehnică de funcţionare nr. I/R002.01/2015 eliberată de ANCOM cu nr. de ieşire 6860/08.12.2015, data intrării în vigoare a acesteia fiind 07.01.2015 ;
  • ulterior, s-a constatat că societatea DOBROLIFIC SRL a deţinut autorizaţia tehnică de funcţionare nr. I/R002.00/2015 eliberată de ANCOM cu nr. de ieşire 63/07.01.2015.”

În raport de situaţia de fapt prezentată, membrii Consiliului au constatat că, de la momentul obţinerii autorizaţiei tehnice nr. I/R002.00/2015 eliberată de ANCOM cu nr. de ieşire 63/07.01.2015, societatea avea obligaţia să depună acest document la CNA, situaţie în care deveneau aplicabile prevederile art. 58 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv CNA ar fi acordat societăţii decizia de autorizare, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către aceasta a documentului de autorizare corespunzător.

Eliberarea deciziei de autorizare audiovizuală de către CNA impunea în sarcina titularului de licenţă audiovizuală începerea difuzării serviciului de programe pentru care a fost licenţiat, astfel cum dispun prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a acţionat în sensul aplicării prevederilor anterior invocate din Legea audiovizualului, din motive care îi sunt imputabile, respectiv nu a depus documentul de autorizare obţinut de la ANCOM în data de 07.01.2015, sub nr. de ieşire 63, şi nu a solicitat decizia de autorizare audiovizuală de la CNA în termen de 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare.

Pe cale de consecinţă, Consiliul a constatat că, faţă de situaţia de fapt menţionată, devin aplicabile prevederile art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage în situaţia în care „titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală, în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare.”

În temeiul dispoziţiilor art. 57 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorului S.C. DOBROLIFIC SRL, CUI 30508591, i se retrage licenţa audiovizuală nr. R910/18.12.2013 pentru serviciul de programe EU-INIMĂ-RADIO din Suceava, ca urmare a faptului că nu a obţinut, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală, în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare nr. I/R002.00/2015 eliberată de ANCOM cu nr. de ieşire 63/07.01.2015.