Decizia nr. 911 din 27 octombrie 2009 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009


envoyer l'article par mail title=
PDF - 118.7 ko
Decizia nr. 911 din 27 octombrie 2009
privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în scopul asigurării de către radiodifuzori a unei informări corecte şi imparţiale a publicului în legătură cu evenimentele legate de referendumul naţional consultativ cu privire la trecerea la un parlament unicameral şi reducerea numărului membrilor Parlamentului României la maximum 300 de parlamentari,

în conformitate cu dispoziţiile Decretului Preşedintelui României nr. 1057 din 22 octombrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714/22.10.2009,

ţinând cont de prevederile art. 151 şi art. 30 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, cu trimiterile corespunzătoare la Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 853/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României,

potrivit prevederilor art. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 1259 din 23 octombrie 2009,

în conformitate cu dispoziţiile Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului

nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3, 10 şi al art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

Decizie :

Art. 1 – Campania pentru referendum se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu campania electorală a primului tur pentru alegerea Preşedintelui României.

Art. 2 – Campania pentru referendum la posturile de radio şi televiziune, publice şi private, este gratuită.

Art. 3 - Reflectarea campaniei pentru referendum se poate face prin intermediul emisiunilor informative şi de dezbatere precum şi a spoturilor.

Art. 4 - Reflectarea evenimentelor şi a temelor legate de referendum trebuie să respecte regulile privind echitatea, imparţialitatea, informarea corectă şi pluralismul de opinii.

Art. 5 - La emisiunile de dezbatere dedicate campaniei pentru referendum pot participa şi candidaţii pentru Preşedenţia României precum şi reprezentanţii partidelor politice.

Art. 6 - În temeiul obligaţiei de a informa corect publicul, radiodifuzorii nu pot difuza, până la încheierea referendumului, consultări de tip televoting ale publicului prin intermediul sms-urilor, e-mail-urilor şi telefoniei.

Art. 7 - Emisiunile de dezbatere şi sondajele de opinie referitoare la referendum nu pot fi difuzate cu 24 de ore înainte de ziua de desfăşurare a referendumului şi până la închiderea votării.

Art. 8 – Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit prevederilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.