Decizia nr. nr.36 din 22 ianuarie 2008 - Abrogată prin Decizia nr. 345 din 14 iunie 2018

privind obligatia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunostinta publicului sanctiunile aplicate de Consiliul National al Audiovizualului


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,
Ţinând cont de obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a informa în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor, precum şi de obligaţia Consiliului Naţional al Audiovizualului de a asigura transparenţa activităţii proprii, În temeiul prevederilor art. 17 lit. d) şi ale art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

decizie :

ART. 1
(1) Distribuitorul de servicii căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului i-a aplicat o sancţiune are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formularea transmisă de Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(2) Distribuitorul de servicii sancţionat are obligaţia de a difuza textul sancţiunii aplicate de C.N.A., în mod continuu, timp de 7 zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.
(3) Distribuitorul de servicii are obligaţia de a difuza textul deciziei de sancţionare pe canalul alocat de distribuitor fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii.
(4) Distribuitorul de servicii care are şi calitatea de radiodifuzor se va supune aceloraşi reguli prevăzute în prezenta decizie.

ART. 2
Nerespectarea prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele
Consiliului Naţional al Audiovizualului,

RĂSVAN POPESCU