Decizie nr. 286 din 14 aprilie 2011 privind publicarea codurilor de conduită profesională adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale


envoyer l'article par mail title=

PUBLICATĂ ÎN : MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 29 aprilie 2011

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

ţinând cont de responsabilitatea ce revine Consiliului Naţional al Audiovizualului prevăzută în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind încurajarea coreglementării şi autoreglementării în domeniul audiovizual,

ţinând cont de rolul pe care autoreglementare îl poate avea ca instrument complementar față de mecanismele legislative instituite în domeniul serviciilor media audiovizuale,

având în vedere natura specifică a serviciilor media audiovizuale, în special impactul acestor servicii asupra modului în care se formează opinia publică, și, din această perspectivă, importanța accesului public la valorile editoriale recunoscute și adoptate de către persoana responsabilă pentru conținutul acestor servicii,

având în vedere cerințele Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),

având în vedere că independența editorială, libertatea de expresie și protecția față de cenzură sunt garantate de Constituția României și de Legea audiovizualului,

în scopul prezervării independenţei editoriale a furnizorilor de servicii media audiovizuale, recunoscută şi garantată de lege, și a evitării ingerinţelor de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine,

având în vedere obligația impusă statelor membre ale Uniunii Europene să se asigure că publicul beneficiază, în orice moment, de acces simplu și direct la un set minim de informații privind furnizorul de servicii media audiovizuale,

în temeiul art. 6 alin. (5), art. 10 alin. (3) lit. j), art. 17 alin. (1) lit. d) și art. 48 din Legea audiovizualului,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

Art. 1 – Până la data de 1 octombrie 2011, fiecare furnizor de servicii media audiovizuale va publica pe pagina proprie de Internet codul său de conduită profesională.

Art. 2 – În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a afişa permanent pe pagina principală a propriului site de internet, la loc uşor vizibil :
a) informațiile, detaliate, clare şi actualizate, precizate la art. 48 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare ;
b) adresa poștală și site-ul Consiliului Național al Audiovizualului.

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Răsvan Popescu