Decizie nr. 459 din 28 iunie 2011 pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual


envoyer l'article par mail title=

EMITENT : CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PUBLICATĂ ÎN : MONITORUL OFICIAL NR. 534 din 28 iulie 2011

Convinşi că minorii şi problemele lor reprezintă o temă sensibilă pe care societatea românească nu o gestionează satisfăcător în acest moment,

reamintind dispoziţiile Convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit căreia în toate acţiunile care privesc copiii interesele copilului vor prevala,

având în vedere rolul mass-mediei audiovizuale în sensibilizarea opiniei publice,

ţinând cont de faptul că protecţia legislativă se aplică şi minorilor aflaţi în situaţii potenţial vulnerabile sau de risc,

convinşi că libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democratice, asigurându-se totodată un nivel ridicat de protecţie a obiectivelor de interes general, în special protecţia minorilor şi a demnităţii umane,

amintind că, potrivit studiilor despre violenţă, probabilitatea imitării comportamentelor violente prezentate în programele audiovizuale depinde de trei factori : 1. faptul prezentării în sine a acestor comportamente şi, îndeosebi, prezentarea repetată ; 2. raportarea la sistemul de valori pozitive din societate (modul în care sunt prezentate consecinţele actelor respective) ; 3. gradul de realism al imaginilor,

în temeiul art. 3 alin. (1), al art. 10 alin. (3) lit. e), al art. 17 alin. (1) lit. d) şi al art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie :

ART. I
Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, se completează după cum urmează :

- La articolul 17 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins :

« (2) În cazul acestor drame, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la locul tragediei sau imagini care arată suferinţele prin care trec membrii familiei ori ale altor persoane apropiate victimei sau familiei acesteia. »

ART. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele
Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Răsvan Popescu