Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 5 noiembrie 2019 – ora 11.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan popescu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

06.11.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

I. Prelungiri valabilitate licențe audiovizuale :

1. S.C. TELESTAR DIFFUSION SRL Cernica pentru Telestar 1 din Cernica

2. S.C. ARTĂ ÎN COMUNICARE SRL Suceava pentru Viva FM din Piatra Neamț cu modificare structură serviciu de programe

3. S.C. DREAM RADIO SRL București pentru Romantic FM din Bacău Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările

II. Retragere licență audiovizuală - Focus TV Focșani - Unanimitate

III. Retragere Serviciu Media Audiovizual la cerere – Seenow - Unanimitate

IV. Avize de retransmisie

8 solicitări modificări avize și 3 solicitări retrageri avize la cerere – DA – Unanimitate

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 90 ko
Retragere avize 5.11.2019

PDF - 97.8 ko
Modificari avize 5.11.2019

V. Adresa nr.11519/31.10.2019 de la Partidul Noua Românie – referitoare la sondajele electorale difuzate de posturile de televiziune – cu pdv al SJR Consiliul a hotărât în unanimitate să se transmită răspuns în baza pdv întocmit de Serviciul Juridic

VI. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Noi :

1. Antena 1, Digi 24, PRO TV – emisiuni difuzate în perioada 01 – 15.10.2019 – cu reclamații

  • Antena 1 (4 rapoarte) – cu reclamații

Pentru emisiunea Acces direct difuzată pe data de 10.10.2019 - au fost 2 propuneri : d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei – încălcarea art.3.2 din Legea audiovizualului și a art.64.1.a și b din Codul audiovizualului iar d-na Borsos Orsolya a propus somație publică pentru încălcarea art. 64.1.a din Codul audiovizualului.

După trei tururi de vot niciuna din propuneri nu a ăntrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Pentru amendă 10.000 de lei au votat d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora. Pentru somație publică au votat d-na Borsos Orsolya, dl. Răsvan Popescu (dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

Se va relua votul în ședința următoare

Pentru celelalte emisiuni reclamate nu au fost constatate abateri

  • Digi 24 (1 raport) – cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 29.1.a din Legea audiovizualului – emisiunea Digimatinal din 01.10.2019

Propunerea a fost aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu/ dl. Alexandru Kocsis nu a fost prezent în momentul votului)

  • PRO TV (4 rapoarte) – cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei - filmul Deadpool difuzat pe 05.10.2019 – încălcarea art. 39.2 din Legea audiovizualului și emisiunea Master Chef din 13.10.2019 – încălcarea art. 19.2.lit. a, b și c, iar d-na Cristina Pocora a propus somație publică – aceleași emisiuni și pe aceleași articole

După trei tururi de vot niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.

Pentru amendă 10.000 au votat următorii membri : Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu

Pentru propunerea de somație publică au votat următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea (dl. Alexandru Kocsis nu a votat niciuna din propuneri nefiind prezent în sală în momentul discutării subiectului)

Se va relua votul în ședința următoare

Pentru celelalte emisiuni reclamate – nu au fost constatate abateri

2. Posturi TV – spoturile publicitare : *Fanta Portogroaza difuzat în perioada 07 – 20.10.2019 ; *Periferisan difuzat în perioada 14 – 20.10.2019 ; *Hope and Homes for Cildren difuzat în perioada 21 – 27.10.2019 – cu reclamații și pdv RAC

  • spoturile Fanta Portogroaza și Hope and Homes for Cildren – nu încalcă legislația audiovizualului
  • spotul Periferisan – d-na Monica Gubernat a propus decizie de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 93.1 și art. 101 din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate (dl. Gabriel Tufeanu nu a fost prezent în momentul votului)

VII. Rapoarte ale Direcției Control Digitalizare :

A. Noi :

1. RTT Brașov – cu reclamație

D-na Monica Gubernat a propus adresă de atenționare – art. 78.3 din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate (dl. Gabriel Tufeanu nu a fost prezent în momentul votului)

2. Tele Europa Nova Timișoara – cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru nerespectarea art. 3.1, art. 7^1, art. 40.1 și 2 din Codul audiovizualului – emisiunea Bursa afacerilor din 07.10.2019. Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (dl. Radu Călin Cristea, dl. Răsvan Popescu/d-na monica gubernat nu a fost prezentă în momentul votului)

VIII. Diverse.