Extras din procesul verbal al ședinței de marți, 15 decembrie 2020 - ora 11.00.

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Borsos Orsolya, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Radu Herjeu, Oana Dincă, Răsvan Popescu. Ședința s-a desfășurat on-line. Președinte de ședință Monica Gubernat

17.12.2020


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi, cu solicitarea ANPC de amanare a discutarii adresei de la pct.VII, a fost aprobat în unanimitate

I. Solicitare licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice : S.C. SFM MEDIA TECH SRL București pentru serviciul de programe SIMFONICA din București

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

II. Solicitări prelungiri valabilitate licențe audiovizuale :

1. S.C. CLEVER MEDIA NETWORK SRL Cluj-Napoca pentru Looksport+/Looksport+ HD din Cluj-Napoca Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea de prelungire și de asemenea sancționarea societății cu somație publică pentru încălcarea art.24 din Codul audiovizualului (propunere dl. Radu Herjeu)

2. S.C. AG RADIO HOLDING SRL București pentru Kiss FM din Zalău Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

III. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. CLEVER MEDIA NETWORK SRL Cluj-Napoca - acord modificare acționariat S-a luat la cunoștință

2. S.C. SEMNAL MEDIA SRL Alexandria pentru Radio Semnal din Alexandria - modificare acționariat societate, format de principiu și structură serviciu de programe

Solicitarea de modificare acționariat a fost aprobată în unanimitate

Solicitările de modificare format de principiu și structură serviciu de programe au fost aprobate cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (dl. Radu Herjeu, d-na Cristina pocora/dl. Răsvan Popescu nu a fost prezent în momentul votului)

3. S.C. EXPRES IMAGE SRL Cluj-Napoca - modificare structură serviciu de programe Credo TV din Cluj-Napoca Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

4. S.C. VOCEA EVANGHELIEI SRL București - modificare structură servicii de programe Vocea Evangheliei din București, Constanța, Hunedoara, Sibiu, Timișoara Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

IV. Avize de retransmisie

1 aviz nou și 12 modificări avize - DA - Unanimitate

A se vedea Anexa la Extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

PDF - 413.4 ko
Eliberare aviz 15.12.2020

PDF - 292.4 ko
Modificari avize anexa 4 15.12.2020

V. Decizii de autorizare

H !t Music HU/H !t Music HU HD - DA - Unanimitate

VI. Adrese :

1. nr. 11703/03.12.2020 de la S.C. COLUMNA FILM STUDIO SRL - solicitare modificare grilă și structură serviciu de programe Columna TV pentru perioada pandemiei, fără document fiscal

S-a luat la cunoștință

  • nr. 11704/03.12.2020 de la S.C. NORD EST MEDIA SRL – solicitare difuzare program special de sărbători în perioada 24.12.2020-03.01.2021 pe postul Tele’M Botoșani

S-a luat la cunoștință

  • nr. 11589/27.11.2020, nr. 11589/02.12.2020, nr. 11754/07.12.2020 de la S.C. ANGUS RESOURCES SRL - modificare grilă Gold FM București cu pastrarea structurii serviciului de programe aprobate de CNA

S-a luat la cunoștință

VII. Adresa nr.11651/02.12.2020 de la ANPC - refreritoare la sesizarea ROMPAN privind spotul publicitar al Asociației Prețuiește Calitatea, pâine ambalată ! - cu pdv al SJRRE

Amanat

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

Reportate :

1. Digi 24 - emisiunea Digi matinal difuzată pe data de 29.10.2020 - cu reclamații (persoană lezată)

Nu au fost constatate abateri

2. Posturi TV și radio - emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare difuzate în perioada 20 - 26.11.2020 - sinteze constatări ale Direcției și reclamații - săptămâna a-III-a

Sinteze/tabele întocmite de către Direcția Monitorizare în baza raportărilor transmise de radiodifuzori - 18 posturi TV și 7 radio - nu au fost constatae abateri

Constatări ale Direcției Monitorizare :

  • Antena 3 (6 rapoarte) :

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.9 lit.a din Decizia C.N.A. nr.603/2020. Propunerea a fost aprobată în unanimitate - Serviciul Juridic, Direcția Monitorizare

  • B1 TV (3 rapoarte) :

Dl. Radu Herjeu ma propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 9 lit. a) și art. 8 alin. (4) din Decizia C.N.A. nr.603/2020 - emisiunile Dosar de politician, respectiv Bună România. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

  • Digi 24 - nu au fost constatări
  • România TV (8 rapoarte) - cu autosesizari și reclamații

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea art. art. 9 lit. a,c și e din Decizia C.N.A. nr.603/2020 - emisiunile România de poveste și România exclusiv din 21.11.2020. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

  • Realitatea Plus (8 rapoarte) :

Au fost următoarele propuneri :

Dl. Radu Herjeu a propus amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea art.9, lit.a,c,d și e din Decizia C.N.A. nr.603/2020 - emisiunea Jocuri de putere din 23 și 25.11.2020 iar d-na Dorina Rusu a propus somație publică. După trei tururi de vot niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Pentru propunerea d-lui Radu Herjeu au votat următorii membri : Radu Herjeu, Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Borsos Orsolya. Pentru propunerea d-nei Rusu au votat : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Oana Dincă, Răsvan Popescu

Se va relua votul în ședința următoare

Dl Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.40.1 și 4 din Codul audiovizualului - emisiunea Culisele statului paralel. Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (Dorina Rusu, Cristina Pocora)

IX. Rapoarte ale Direcției Control :

Reportate :

1. Posturi TV și radio - emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare difuzate în perioada 13 - 19.11.2020 - sinteze și rapoarte ale Direcției - săptămâna a-II-a

  • Accent TV și Radio Accent - Consiliul a hotărât în unanimitate reluarea discuțiilor în ședința de joi, în prezența reprezentantului postului

Pentru nerespectarea Deciziei C.N.A. nr.603/2020, dl. Radu Herjeu a propus sancționarea cu somații publice a următoarelor posturi :

  • Argeș TV Pitești și Erdely TV Tg. Mureș - încălcarea art. 10 din decizie
  • Balada TV Bistrița și Unirea FM Alba Iulia - încălcarea art. 5 alin. (1) lit. b) din decizie

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată în unanimitate

D-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului Radio Stil FM din Călărași cu somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 2 și art. 2^1 din Decizia CNA nr. 412/2007. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

Celelate rapoarte se reportează pentru ședința următoare

2. Radio Guerrilla Tg. Mureș - cu reclamație

3. RCS & RDS Rm. Valcea - cu reclamație

4. S.C. Intersat SRL Constanța - cu reclamație

5. RTT Brașov - cu reclamații

6. Posturi TV și radio - emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare difuzate în perioada 20 - 26.11.2020 - sinteze și rapoarte ale Direcției - săptămâna a-III-a

X. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

Noi :

1. Posturi TV și radio - emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare difuzate în perioada 27.11 - 04.12.2020 - sinteze constatări ale Direcției, autosesizări și reclamații - săptămâna a-IV-a

XI. Rapoarte ale Direcției Control :

Noi :

1. Posturi TV și radio - emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare difuzate în perioada 27.11 - 04.12.2020 - sinteze și rapoarte ale Direcției - săptămâna a-IV-a

XII. Diverse.