Extras din procesul verbal al şedinței de marți, 2 februarie 2021 – ora 11.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Ramona Sorescu, Oana Dincă, Borsos Orsolya, Dorina Rusu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu. Ședința s-a desfășurat on-line Președinte de ședință Monica Gubernat

03.02.2021


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.

Proiectul ordinii de zi a fost suplimentat cu adresa nr.1247/02.02.2021 de la Ministerul Sănătății - referitoare la difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului TV ”Om cu om, oprim pandemia”

Consiliul a hotărât în unanimitate Recomandare, pe o perioadă de 3 luni, către posturile de televiziune naționale, regionale și locale, să sprijine campania

I. Solicitări prelungiri valabilitate licențe audiovizuale :

1. S.C. ISG TV SRL București pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice a serviciului de programe BOLLYWOOD din București, cu modificarea structurii serviciului de programe

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

2. S.C. PLOIEȘTI IMPORT EXPORT SRL Ploiești pentru Radio Prahova din Ploiești

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

II. Solicitări ale FUNDAȚIEI ÎMPREUNĂ PENTRU SOLIDARITATE SOCIALĂ :

  • Preluarea licenței audiovizuale pentru Mesagerul FM din Bacău de la SC REAL VBS MEDIA SRL Piatra Neamț - cu modificarea licenței audiovizuale

Solicitările au fost aprobate cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Herjeu)

  • Modificarea licențelor audiovizuale deținute pentru Jurnal FM și Radio As (ca urmare a schimbării componenței Consiliului director) Solicitarea a fost aprobată în unanimitate
  • Modificarea formatului de principiu, a denumirii și a structurii serviciului de programe Radio As din Suceava

Solicitările au fost aprobate cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Herjeu) Biroul Licențe Autorizări

III. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C.DENOTTI SRL Dorohoi pentru Cristal FM din Dorohoi - modificarea acționariatului societății, a formatului de principiu și a structurii serviciului de programe

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

2. S.C RADIO FIX 99,8 FM SRL Botoșani pentru Radio Fix din Botoșani - acord modificare acționariat

Consiliul a aprobat solicitarea cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu)

3. S.C. RAPSODIA TV SRL Botoșani pentru Rapsodia TV - acord modificare acționariat

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

4. S.C. RADIO PANDURU SRL Târgu Jiu pentru Radio Infinit din Novaci - modificare acționariat

Consiliul a aprobat solicitarea cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (d-na Monica Gubernat, dl. Radu Herjeu)

5. S.C. TOP BBB VIDEO SRL Târgu Jiu pentru Accent TV din Târgu Jiu - modificare zona de difuzare

Consiliul a aprobat solicitarea cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (d-na Monica Gubernat, dl. Radu Herjeu)

IV. Decizii de autorizare-Radio România Brașov FM, Vocea Evangheliei București, Agnus Cluj Napoca, Radio Super FM și Raduo Star Făgăraș - DA - Unanimitate

V. Retragere aviz de retransmisie

Lunic Borsec - retragere aviz la cerere - DA - Unanimitate

VI. Retragere licență audiovizuală

CATV Bilbor TV Harghita - retragere licență la cerere - DA - Unanimitate

VII. Adresa nr. 1073/28.01.2021 de la S.C. VODAFONE SA București - privind retransmisia Profi 24 TV

S-a luat la cunoștință

VIII. Nota Biroului Reglementări și Relații Europene - adresa nr.822/20.01.2021 de la Ministerul Culturii privind transpunerea Directivei Serviciilor Media Audiovizuale

Consiliul a hotărât în unanimitate transmiterea răspunsului formulat de BRRE

IX. Adresa nr.834/20.01.2021 de la Secretariatul General al Guvenului - propunere legislativă cu privire la Proiectul de lege privind unele măsuri pentru reglementarea publicității în perioada de epidemie declarată și pentru modificarea unor acte normative - cu pdv al SJRRE

Consiliul a hotărât în unanimitate formularea răspunsului în baza pdv formulat de SJRRE

X. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Reportate :

1. B1 TV - emisiunea Dosar de politician difuzată pe data de 11.01.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

Nu au fost constatate abateri

2. B1 TV, Digi Sport 1, Digi 24, Kanal D, Nașul TV, PRO TV, Realitatea Plus, România TV, PRO FM - emisiuni difuzate în perioada 01 - 15.01.2021 - cu autosesizare și reclamații

  • B1 TV, Digi 24, Kanal D, Realitatea Plus - nu au fost abateri

Digi Sport 1 - nu au fost propuneri

PRO TV (3 rapoarte) - cu reclamații

Dl. Radu Herjeu propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei - serial „Profu’” din 02.01.2021 - pentru încălcarea art. 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și (2) lit. k) și l) din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Oana Dincă, Ramona Sorescu, Borsos Orsolya, Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Radu Herjeu

Pentru celelalte emisiuni reclamate nu au fost constatate abateri

  • Pro FM - emisiunea Matinal din 06.01.2021.

Dl. Radu Herjeu a propus adresă de atenționare, propunere aprobată în unanimitate

  • România TV (7 rapoarte) - cu reclamații

Au fost 2 propuneri de sancționare :

  • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei - pentru încălcarea art. 64.1 a și b, a art.65 din Codul audiovizualului - emisiunile : Rămânia te vede din 03.01.2021 și Știri din 14.01.2021 ;
  • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64 alin. (1) lit. a) și ale ale art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului - emisiunea România te vede din data de 03.01.2021.

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Radu Herjeu, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Răsvan Popescu, Monica Gubernat

Pentru celelalte emisiuni reclamate nu au fost constatate abateri

3. Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea Plus, România TV - emisiuni difuzate în perioada 10 - 12.01.2021 - autosesizare

Nu au fost constatate abateri

4. Posturi TV - duratele orare ale inserțiilor de publicitate - luna decembrie 2020 - cu reclamații

Pe duratele orare ale publicității - nu au fost propuneri

Pe reclamația privind posturile Antena 1 și Kanal D - nu au fost constatate abateri

5. Posturi TV - spoturile publicitare :

*Asociația prețuiește calitatea, pâine ambalată ! - difuzat în perioada 18 - 24.01.2021 ;

D-na Dorina Rusu a propus decizie de intrare în legalitate pentru încălcarea art.101 din Codul audiovizualului. Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Oana Dincă, Borsos Orsolya

Consiliul a hotărât în unanimitate să se trimită adresă la Consiliul Concurenței. Proiectul de adresă va fi transmis membrilor pentru acord/formă finală

*Telekom și Vodafone - difuzate în perioada 11 - 17.01.2021 - cu reclamații și pdv RAC

  • Telekom - dl. Radu Herjeu a propus decizie de intrare în legalitate pentru încălcarea art. 101 din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate
  • Vodafone - nu încalcă legislația audiovizualului

Celelalte subiecte de pe ordinea de zi se reportează pentru ședința următoare

XI. Rapoarte ale Direcției Control :

A. Reportate :

1. Tele Europa Nova - cu reclamație și raport al inspectorului

2. RTT Brașov - cu reclamații

3. NCN Cluj Napoca - cu reclamații

4. Radio Sud Craiova - cu reclamație

5. TVR Tg. Mureș - cu reclamație

B. Noi :

1. Ploiești TV - cu reclamație

2. RTT Brașov - cu reclamație

XII. Diverse.