Extras din procesul verbal al şedinței de marți, 18 mai 2021 – ora 10:00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Ramona Sorescu, Valentin Jucan, Oana Dincă, Borsos Orsolya, Răsvan Popescu, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Mircea Toma, Ionel Palăr. Ședința s-a desfășurat on-line. Președinte de ședință Monica Gubernat

20.05.2021


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate. (d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

D-na Monica Gubernat a precizat că dl. Mircea Toma nu va vota în cadrul ședinței de astăzi.

I. Raportul de activitate al C.N.A. pe anul 2020.

Consiliul a aprobat în unanimitate raportul de activitate. (d-na Ramona Sorescu și dl Răsvan Popescu nu au fost prezenți în momentul votului).

II. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. SUD-EST PRESS SRL Constanța - modificarea structurii acționariatului și a structurii serviciului de programe Radio Doina FM din Constanța - depus 30.03.2021

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările. (d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului)

III. Solicitări licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice :

1. S.C. BRIDGE MEDIA SOLUTIONS SRL Mogoșoaia/Ilfov pentru MeteoTV.tv și Z-TV.tv din București - depus 16.03.2021

Dl Valentin Jucan a propus completarea dosarului S.C. BRIDGE MEDIA SOLUTIONS SRL. Propunerea a fost respinsă fiind votată cu 3 voturi pentru, (dl Valentin Jucan, d-na Monica Gubernat, dl. Ionel Palăr), și 6 voturi împotrivă (d-na Ramona Sorescu nu a fost prezentă în momentul votului).

IV. Solicitări cedări licențe audiovizuale : S.C. NORD EST MEDIA IMAGE SRL Botoșani către S.C. TELEVIZIUNEA LOCALĂ NORD EST MEDIA IMAGE SRL pentru Tele’M din Botoșani, cu modificarea licenței audiovizuale – depus 16.02.2021

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările. (d-na Ramona Sorescu și d-na Monica Gubernat nu au fost prezente în sală în momentul votului)

V. Decizii de autorizare.

26 decizii de autorizare

PDF - 1 Mo
Decizia de autorizare mai 2021

Poziția nr. 19 a fost votata în sedința din data de 13.05.2021

Vot pentru 25 decizii de autorizare - DA - Unanimitate (d-na Ramona Sorescu și d-na Oana Dincă nu au fost prezente în sală în momentul votului) - cea de-a 26 a a fost votată în ședința din data de 13.05.2021.

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

VI. Solicitări servicii media audiovizual la cerere :

1. S.C. CINECLIC GROUP SRL Brăila pentru CINECLIC – depusă pe 24.02.2021

Consiliul a luat la cunoștință

2. S.C. PRO TV SA București pentru modificarea serviciului media audiovizual VOYO - depusă pe 22.03.2021

Consiliul a luat la cunoștință

VII . Autorizații de retransmisie : Mimyuni Media Intertainmment din Bulgaria, în calitate de reprezentant al societății GLOBAL BROADCASTING ENTERPRISE Ltd din Emiratele Arabe Unite, pentru acordare autorizație de retransmisie prin rețele de comunicații electronice pe teritoriul României a unui număr de 19 servicii de programe licențiate în Qatar – depusă 12.03.2021 20 servicii de programe licențiate în Qatar

D-na Monica Gubernat a propus amânarea solicitărilor. Consiliul a votat în unanimitate amânarea. (d-na Ramona Sorescu și d-na Orsolya Borsos nu au fost prezente în sală în momentul votului)

VIII. Retrageri licențe audiovizuale : Prima TV/Prima TV HD Iași, Lyl TV Info, Bege CATV.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările. (d-na Ramona Sorescu și d-na Orsolya Borsos nu au fost prezente în sală în momentul votului)

IX. Adresa nr.2966/01.04.2021 de la Ministerul Culturii - Proiect de modificare și completare a Legii audiovizualului și a Ordonanței Guvernului privind cinematografia - cu pdv al SJRRE

Consiliul a aprobat în unanimitate pdv. formulat de către SJRRE.

X. Adresele nr.2415/11.03.2021 și nr. 2715/24.03.2021 de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale - referitoare la proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2021 - 2027 - cu pdv al SJRRE

Consiliul a aprobat în unanimitate pdv. formulat de către SJRRE.

XI. Adresa nr.3183/14.04.2021 de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actul normativ referitor la drepturile persoanelor cu dizabilități - cu pdv al SJRRE

Consiliul a aprobat în unanimitate pdv. formulat de către SJRRE. (dl. Ionel Palăr nu a fost prezent în sală în momentul votului)

XII. Adresa nr.1460/09.02.2021 de la Asociația Prețuiește Calitatea - plângere prealabilă privind Decizia C.N.A. nr.14/12.01.2021 - cu pdv al SJRRE Consiliul a aprobat în unanimitate pdv. formulat de către SJRRE. (dl. Ionel Palăr nu a fost prezent în sală în momentul votului)

XIII. Adresa nr.1554/11.02.2021 de la Communication On SRL prin Cabinet Individual de Avocat ”Dragoș Gheorghe”- referitoare la spotul publicitar ”Asociației Prețuiește Calitatea, pâine neambalată”- cu pdv al SJRRE

D-na Dorina Rusu a propus o decizie de intrare în legalitate. pentru difuzare fără a se ține cont de prevederile art. 93.1 din Codul audiovizualului. Consiliul a aprobat în unanimitate propunerea. (dl Ionel Palăr nu a fost prezent în sală în momentul votului)

XIV. Adresa nr.3214/07.04.2021 de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - referitoare la campania derulată pe posturile de televiziune privind pîine neambalată

Consiliul a luat la cunoștință. Se va comunica decizia CNA. XV. Adresa nr.2109/26.02.2021 de la ARCA - solicită eliminarea din Codul audiovizualului a art.142, lit.a prin care se interzice difuzarea contra cost a anunțurilor noncomerciale - cu pdv al SJRRE

Consiliul a aprobat în unanimitate pdv. formulat de SJRRE, cu următoarea precizare făcută de d-na Monica Gubernat : se va relua discuția după introducerea legistației secundare.

Celelalte subiecte se reportează pentru ședința viitoare

Următoarea ședință va avea loc în data de 20 mai 2021

XVI. Adresa nr.3482/20.04.2021 de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electonice - cu pdv al SJRRE

XVII. Adresa nr.3648/26.04.2021 de la A.C.E.R. - cu pdv al SJRRE și B.L.A.

XVIII. Adresa nr.2939/31.03.2021 de la Ministerul Sănătății - solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spoturilor TV ”Om cu om oprim pandemia”, spoturi privind vaccinarea împotriva COVID-19.

XIX. Adresa nr.2404/11.03.2021 de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale - solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului publicitar privind informarea lucrătorilor români ce urmează să desfășoare activități sezoniere în străinătate, în condițiile actuale de pandemie

XX. Adresa nr.894/22.01.2021 de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor - solicită sprijinul C.N.A. pentru demararea campaniei naționale privind produsele de plastic de unică folosință care poluează mediul, în special mediul marin.

XXI. Adresa nr.3254/08.04.2021 de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului TV privind campania națională privind limitarea evoluției Pestei Porcine Africane în România

XXII. Adresa nr.2207/03.03.2021 de la Fundația Inovații Sociale Regina Maria - solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului TV ”Pandemia a înspăimântat lumea, dar fricile oamenilor sărmani au rămas aceleași”, campanie ce se va desfășura în perioada 15 martie - 15 mai 2021

XXIII. Adresa nr.3421/15.04.2021 de la Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit ”Viitorul” - solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului aferent campaniei ”Activ, Informat, Implicat” ce se vadesfășura în perioada 1 mai - 1 iunie 2021

XXIV. Adresa nr.3182/05.04.2021 de la Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova - referitor la continuarea colaborarării cu CNA.

XXV. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Reportate :

1. Realitatea Plus - emisiunile : 100%, Jocuri de putere, Culisele statulului paralel, difuzate pe 08, 11, 13 și 14.01.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

2. TVR 1 - emisiunea Anchetele Comisarului Antonescu difuzată pe data de 14.12.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

3. Antena 1, Antena 3, Digi 24, Kanal D, Realitatea Plus, România TV - emisiunie de Știri difuzate pe 22 și 23.01.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

4. Antena 1, Aleph News, B1 TV, Digi 24, Kanal D, Național. TV, Prima TV, PRO TV, TVR 1 - emisiuni de Știri difuzate pe data de 19.01.2021 - autosesizare

5. Posturi TV - spoturile publicitare : *Magne Vie - difuzat în perioada 11 - 17.01.2021 ; *Snickers și *Winmasters difuzate în perioada 18 - 24.01.2021 - cu reclamații cu pdv RAC

B. Noi :

1. Antena 1 :

1. Emisiunea Observator difuzată pe 01, 02 și 25.02.2021 - cu reclamații (persoane lezate)

2. Emisiunea Acces direct difuzată pe data de 19.02.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

3. Emisiunile Acces direct din 9, 10,11 și 12.03.2021 și Xtranight show din 01, 02 și 03.09.2020 - cu reclamații (persoană lezată)

4. Emisiunea Acces direct din 02, 05 și 15..03.2021 - cu reclamații (persoane lezate)

5. Emisiunea Chefi la cuțite difuzată pe data de 20.04.2021 - cu reclamații (persoanaă lezată)

2. Antena 3 :

1.Emisiuniel Punctul de întâlnire din 31.01.2021 și Esențial dun 15.02.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

2. Emisiunile Punctul de întâlnire din 12.01.2021 și Exces de putere din 15.01.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

3. Emisiunile Sinteza zilei din 03.02.2021 și Previziuni, Esențial, Știri din 24.02.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

4. Emisiunea Decisiv difuzată pe data de 11.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

5. Emisiunea de Știri difuzată pe data de 21.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

6. Emisiunea Sinteza zilei difuzată pe data de 25.03.2021 - autosesizare și reclamație (persoană lezată)

3. B1 TV :

1. Emisiunea Dosar de politician difuzată pe data de 10.02.2021, 18.03 și 06.04.2021 - cu reclamații (persoane lezată)

2. Emisiunea Bună România difuzată pe data de 09.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

3. Emisiunea actualitatea difuzată pe data de 29.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

4. Canal 33 - Emisiunea Business philosophy din 09.09.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

5. Digi 24 :

1. Emisiunea Focus România din 03.01.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

2. Emisiunea Jurnalul de seară difuzată pe data de 03.03, 07 și 15.04.2021 - cu reclamații (persoane lezată)

3. Emisiuni informative și de dezbatere difuzate pe dta de 11.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

6. Inedit TV - emisiunea Interes legitim din 08, 09, 16 și 22.02.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

7. PRO TV

1. Emisiunea Șef sub acoperire difuzată pe data de 30.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

2. Emisiunea Românii au talent difuzată pe 05.04.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

8. Realitatea Plus :

1. Emisiunea Culisele Statului Paralel din 20, 21, 25, 27.01.2021 și 11, 14 și 16.02.2021 - cu reclamații (persoane lezate)

2. Emisiunea Jocuri de putere din 26.01.2021 - cu reclamații (persoane lezate)

3. Emisiunile Prime Time News din 19.02.2021și news room din 20.02.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

4. Emisiunile Culisele statului paralel din 21.02.2021 și Day time news din 22.02.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

5. Emisiunea legile puterii difuzată pe 01 și 18.03.2021 - cu reclamații (persoane lezate)

6. Emisiuni de știri și dezbateri difuzate în perioada 31.03 - 05.04. 2021 - cu reclamații (persoană lezată)

7. Emisiunea Culisele statului paralel difuzată pe data de 09.04 și 16.04.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

9. România TV :

1. Emisiunea România de poveste din 12.12/2020 - cu reclamație (persoană lezată)

2. Emisiunea Punctul culminant din 09.02.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

3. Emisiunile Punctul culminant din 10 și 22.02.2021 și Știri din 21.02.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

4. Emisiunile Știrile România TV din 19 și 22.02.2021, Punctul culminant și breaking news din 23.02.2021, România de poveste din 27.02.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

5. Emisiunile România de poveste și Punctul culminant difuzate în perioada 21 - 23.03.2021 - autosesizare și reclamație (persoană lezată)

10. TVR 1 :

1. Emisiunea Telejurnal din 28 și 29.01.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

2. Emisiunea Cooltura difuzată pe data de 06.02.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

11. Antena 3, B1 TV, Realitatea Plus, România TV - emisiuni difuzate în perioada 22 - 25.01.2021 - cu cu reclamații (persoane lezate)

12. Antena 1, Antena Stars, Antena 3, Realitatea Plus, România TV - emisiuni difuzate în perioada 20.10.2020 - 27.01.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

13. Digi 24, Realitatea Plus - emisiuni informative și de dezbatere difuzate în perioada 02 - 10.02.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

XXVI. Rapoarte ale Direcției Control :

A. Noi :

1. TV Sud Tg. Jiu - emisiuni difuzate pe 18.01.2021 și 10.02.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

2. Tele Europa Nova Timișoara - emisiuni difuzate pe 04, 05, 18 și 19.02.2021 - cu reclamații (persoană lezată)

3. Televiziunea Galaxy Drobeta. Tr. Severin - emisiune difuzată pe data de 24.02.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

4. Tele 3 Tg. Jiu - emisiune difuzată pe data de 01.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

5. Electron M Bit Pașcani - emisiune difuzată pe data de 08.04.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

6. Radioteleviziunea Severin Drobeta Tr. Severin - emisiune difuzată pe data de 30.03.2021 - cu reclamație (persoană lezată)

XXVII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

C. Noi :

1. Posturi TV și radio - spoturile publictare : *Neomagni Forte - difuzat în perioada 18 - 24.01.2021, *Betano, Ciucaș, Princess Casino, Asociația Bookland - difuzate în perioada 25 - 31.01.2021 ; *Avon și Carrefour - difuzate în perioada 01 - 07.02.2021 ; *Pop Cola - difuzat în perioada 01 - 07.02.2021 și 01 - 07.03.2021 ; *Antinevralgic Forte - difuzat în perioada 08 - 14.02.2021 ; *McDonald’s - difuzat în perioada 15 -21.02.2021 ; *Vodafone, *Clinica Sante - difuzat pe TV în perioada 22- 28.02.2021 ; *Clinica Sante - difuzat pe data de 15 și 31.03.2021 pe radio ; *Acneminum - difuzat în perioada 08 - 14.03.2021 ; *Mathaus - difuzat în perioada 01 - 07.03.2021 ; *Calmocalm și Help Net - difuzate în perioada 15 - 21.03.2021 ; *Sticky A Klass - difuzat în perioada 22 - 28.03.2021 ; *Kaufland, Pepsi Max, Regina Maria - difuzate în perioada 29.03 - 04.04.2021 ; *Fashion Days, *Mc Donald`s, *Skol - difuzat în perioada 05 - 11.04.2021 ; *Jumbo - difuzat în perioada 05 - 18.04.2021 ; *Teleshopping Power Touch Gold Edition - difuzat pe data de 11.02.2021 ; *Masculan - difuzat pe Smart Radio pe data de 26.01.2021

2. Posturi TV - duratele inserțiilor de publicitate - lunile ianuarie - martie 2021

XXVIII. Diverse.