Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 10 noiembrie 2011, ora 10.00.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului : Rasvan Popescu, Narcisa Iorga, Mihai Mălaimare, Dan Grigore, Gelu Trandafir, Cristina Trepcea, Constantin Duţu, Attila Szasz, Christian Mititelu.

11.11.2011


envoyer l'article par mail title=

1. Solicitare modificare licenţă audiovizuală :

  • S.C. Sphera Media Production SRL Baia Mare pentru Cinemar TV.Consiliul a aprobat solicitarea în unanimitate

2. Informări ale Serviciului Inspecţie :

  • Cinemar TV Baia Mare – reclamaţiile nr.13055/21.09.2011, nr.13521/03.10.2011, nr.15169/07.11.2011, adresa nr. C559/06.10.2011 de la Senatul României/cabinet senator Gheorghe Bârlea şi adresa nr.13913/12.10.2011 de reanalizare a deciziei de sancţionare a postului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.
     În urma vizionării imaginilor şi a discuţiilor cu reprezentanţii postului, Consiliul a hotărât în unanimitate sancţionarea postului cu somaţie publică
  • Referitor la solicitarea de reanalizare a deciziei de sancţionare – aceasta a fost respinsă în unanimitate

3. Raport de monitorizare :

  • Antena 3, B1 TV, Realitatea TV, 10 TV – prezenţa în emisiuni de dezbatere a reprezentanţilor partidelor politice, perioada 1 aprilie 2011 – 31 iulie 2011.
     În urma discuţiilor Consiliul a hotărât cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (d-na Narcisa Iorga), sancţionarea cu somaţii publice a posturilor Antena 3 , Realitatea TV şi 10 TV

4. Decizii de autorizare şi adresa nr.15243/08.11.2011.
 S-au aprobat autorizările. Referitor la solicitarea MDI - Fleisch Târgovişte – Consiliul a aprobat emisia provizorie pe o perioadă de 3 luni, conform adresei ANCOM

5. Prezentarea Raportului de cercetare IRES/Atitudini şi obiceiuri de consum media. Percepţia privind C.N.A. – ora 12.30.
 Studiul va fi dat publicităţii şi pus pe site-ul C.N.A.

6. Diverse.