Extras din procesul verbal al şedinţei de marți 17 noiembrie 2015, ora 10.00.

Şedinţa s-a desfăşurat în prezenţa următorilor membri ai Consiliului : Răsvan Popescu, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Radu Herjeu, Viorel Vasile Buda, Gabriel Tufeanu, Lorand Turos, Radu Călin Cristea, Valentin Jucan, Laura Georgescu

20.11.2015


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate

I. Diverse.

  • Referitor la Comisia de Control Managerial Intern - Presedintele Comisiei va fi d-na Monica Gubernat, asa cum s-a hotărât în ședința C.N.A. din data de 05.05.2015. De asemenea Consiliul a hotărât, având în vedere că doamna Alexandrina Bâlădeanu - exdirector al Direcției Secretariat General și-a dat demisia din C.N.A., numirea ca membri ai acestei comisii a d-nei Adriana Filip - șef Birou Resurse Umane, d-nei Maricela Mierlea - șef Birou Cancelaria Consiliului, d-nei Simona Man - Compartiment Auto. Hotărârea a fost luată cu 9 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Laura Georgescu)
  • Referitor la Comisia de Disciplină - dl. Răsvan Popescu i-a informat pe membrii Consiliului că a semnat decizia privind numirea celor 2 membri în această Comisie respectiv, dl. Marius Popescu - Compartiment Audit, ca membru titular și dl. Dan Liciu - Șef Serviciu Monitorizare, ca membru supleant, așa cum s-a hotărât în ședința C.N.A. din data de 12.05.2015.
  • Referitor la Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă - Consiliul a hotărât în unanimitate ca președintele acestui Comitet să fie dl. Răsvan Popescu - Vicepreședinte al C.N.A.
  • Referitor la postul vacant de Șef Birou Financiar Contabilitate - până la ocuparea acestuia, prin concurs, Consiliul a hotărât în unanimitate ca această funcție să fie preluată de d-na Cristina Gheorgiaș - Consilier în cadrul Direcției Economice
  • Consiliul a hotărât în unanimitate mutarea temporară a d-nei Adela Stancana de la IT la Compartimentul Achiziții
  • Consiliul a hotărât în unanimitate scoaterea la concurs a postului de Consilier superior din cadrul Biroului Financiar Contabilitate.

Referitor la solicitarea RFI - de programare a audierilor pentru concursul de acordare licențe radio, pentru luni, 23.11.2015 - solicitarea a fost aprobată în unanimitate - Biroul Licențe Autorizări Referitor la solicitarea Smart FM, nr.10559/17.11.2015 - prin care solicită derogare de la Deciziile C.N.A. nr.472/29.09.2015 și nr.491/06.10.2015 - Nu există temei legal - Biroul Licențe Autorizări (Dl. Valentin Jucan nu a mai participat la discuțiile/audierile, de la pct.II)

II. Concurs de acordare licențe audiovizuale de radiodifuziune. Au fost audiați reprezentanții societăților înscrise la concurs - votul final va fi dat în ședința de marți 24.11.2015