LEGE Nr. 116 din 19 mai 2008


envoyer l'article par mail title=

pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

EMITENT : PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN : MONITORUL OFICIAL NR. 384 din 21 mai 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

La articolul 89 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins :

« d) ca urmare a plângerii depuse de organizaţii neguvernamentale specializate în protejarea drepturilor omului, a drepturilor femeii şi copilului. »

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 19 mai 2008.
Nr. 116.