RECOMANDAREA C.N.A. nr. 2 din 25 februarie 2016


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

luând în considerare prevederile art.17 alin.(1) lit.e) privind competenţa Consiliului Naţional al Audiovizualului de a elabora instrucţiuni şi de a emite recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale,

ţinând seama de prevederile art.6 alin. (1) - (5 ) şi ale art.17 alin.1 lit d) pct. 2 din Legea nr. 504 din 11 iulie 2002, Legea audiovizualului, de cele ale art. 83 şi ale art. 102 alin. (1) din DECIZIA C.N.A. nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,

membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului, întruniţi în şedinţa publică din data de 25 februarie 2016, în urma analizării unor spoturi publicitare difuzate în perioada noiembrie - decembrie 2015 au decis să adopte următoarea

RECOMANDARE

Consiliului Naţional al Audiovizualului recomandă furnizorilor de servicii media audiovizuale să asigure respectatea, în cadrul comunicărilor comerciale difuzate în programele lor, a normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie, precum şi a celor de morfologie şi sintaxă ale limbii române.

Comunicările comerciale audiovizuale sunt parte a programelor audiovizuale şi nu sunt exceptate de la respectarea normelor de folosire corectă a limbii române stabilite de Academia Română.

Difuzarea de comunicări comerciale audiovizuale cu greşeli de ortografie, ortoepie şi morfologie a limbii române ar putea exercita un puternic impact negativ asupra publicului, în special asupra minorilor, prin caracterul repetitiv al difuzării, respectiv 12 minute din timpul oricărei ore date şi de 8 minute pe oră în cazul televiziunii publice.

Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte dispoziţiile art. 83 şi ale art. 102 alin. (1) din DECIZIA C.N.A nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

LAURA GEORGESCU

PREŞEDINTE