RECOMANDAREA C.N.A. nr. 3 din 5 iulie 2016


envoyer l'article par mail title=

RECOMANDAREA C.N.A. nr. 3 din 5 iulie 2016

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale,

luând în considerare prevederile art.17 alin.(1) lit.e) privind competenţa Consiliului Naţional al Audiovizualului de a elabora instrucţiuni şi de a emite recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale,

ţinând seama de prevederile Secţiunii a 10-a, Campanii noncomerciale, din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

RECOMANDARE

Consiliul recomandă radiodifuzorilor difuzarea, în categoria mesajelor de interes public, a spotului video realizat de Ministerul Afacerilor Externe care informează cu privire la avantajele votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Spotul video este parte a campaniei de informare publică cu privire la noutăţile legislative care se vor aplica pentru alegerile pentru Parlamentul României din 2016 (Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă) desfăşurată de Ministerul Afacerilor Externe şi Autoritatea Electorală Permanentă.

Spotul poate fi difuzat în condiţiile art. 142 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că potrivit art. 6 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, decizia editorială de difuzare aparţine exclusiv radiodifuzorului.

LAURA GEORGESCU

PREŞEDINTE