Recomandare privind campania MAE - Alerte de călătorie


envoyer l'article par mail title=

În data de 20.09.2013, Ministerul Afacerilor Externe şi Consiliul Naţional al Audiovizualului au semnat un act adiţional la Acordul de Colaborare, încheiat anul trecut, în vederea susţinerii campaniei de informare publică prin difuzarea în spaţiul audiovizual a unor spoturi ce conţin alerte de călătorie. Astfel, începând cu data de 19.10.2013, se prelungeşte cu un an durata acestui Acord de colaborare.

În scopul îndeplinirii mandatului său de a asigura realizarea politicii externe a statului român, care include şi apărarea în străinătate a drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi ale persoanelor juridice române, pe baza legislaţiei române şi în conformitate cu practica internaţională şi cu acordurile bilaterale şi multilaterale la care România este parte, Ministerul Afacerilor Externe a decis continuarea acestei campanii, având în vedere necesitatea informării cetăţenilor români, care doresc să călătorească în străinătate, asupra zonelor de risc şi a potenţialelor pericole la care aceştia pot fi expuşi în aceste zone.

Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public, recomandă posturilor de radio şi de televiziune participarea la campania mai sus-menţionată, MAE urmând să pună la dispoziţia radiodifuzorilor spoturile aferente care vor conţine informaţii cu privire la situaţiile de risc care apar pe plan extern şi care pot pune în pericol cetăţenii români care călătoresc în astfel de zone, precum şi recomandări privind modalităţile de a evita expunerea la aceste riscuri.

În conformitate cu prevederile art. 141 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Secţiunea a 10-a, mesajele non-comerciale care vor fi difuzate în cadrul acestei campanii nu vor fi incluse în calculul duratei legale alocate publicităţii şi vor respecta următoarele condiţii cumulative : a) difuzarea mesajelor va fi gratuită, fără obligaţie de contrapartidă directă sau indirectă ; b) mesajele vor fi grupate şi separate de alte mesaje publicitare şi identificate între coperte cu menţiunea „Mesaj de interes public”.

Campania nu are o durată limitată în timp, spoturile ce conţin alerte de călătorie urmând să fie difuzate ori de câte ori apar pericole sau elemente de risc pentru cetăţeni. Alertele de călătorie emise de MAE pot fi găsite la adresa http://www.mae.ro/travel-alerts.

Laura GEORGESCU

Preşedinte