Recomandarea nr. 2 din 16 martie 2004


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
în vederea respectării prevederilor art. 29 din Legea audiovizualului 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de interdicţia de a difuza publicitate politică, prevazută la art. 36 alin. (2) din Decizia Consiliul Naţional al Audiovizualului nr. 123/2003 privind publicitatea şi teleshoppingul, cu modificările si completarile ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 6 lit. e) - f) şi art. 18 din Legea publicităţii nr. 148/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere obligaţia radiodifuzorilor de a informa în mod obiectiv publicul prin prezentarea corectă a faptelor şi a evenimentelor, în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea audiovizualului 504/2002, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

RECOMANDARE

Art. 1. - Radiodifuzorii vor depune diligenţele necesare pentru evitarea transformării publicităţii comerciale în publicitate politică, pozitivă sau negativă.

Art. 2. - Radiodifuzorii vor verifica, anterior difuzării, dacă, prin conţinut, spotul publicitar are sau nu un caracter politic.

Art. 3. - Radiodifuzorii se vor asigura că spoturile publicitare conţin informaţii corecte şi că respectă prezumţia de nevinovăţie, aşa încât difuzarea acestora să nu aducă atingere demnităţii umane.

Preşedintele
Consiliului Naţional al Audiovizualului,
Ralu Filip