Sprijin pentru difuzarea TV a operelor audiovizuale europene

21.09.2010


envoyer l'article par mail title=

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)

Cerere de propuneri pentru promovarea difuzării transnaţionale a operelor audiovizuale europene realizate de companii de producţie independente

Obiectivul principal al acestui apel de propuneri este promovarea difuzării transnaţionale a operelor audiovizuale europene realizate de companii independente de producţie, prin încurajarea cooperării între difuzori, pe de o parte, şi producatori independenţi şi distribuitori, pe de altă parte.

Această schemă de finanţare se adresează companiilor europene ale căror activităţi contribuie la realizarea obiectivelor de mai sus, în special companiilor independente de producţie TV. Aplicanţii trebuie să aibă sediul social într-una din ţările următoare : ţarile membre ale Uninunii Europene, ale Spaţiului Economic European participând la programul MEDIA 2007 (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), precum şi Elveţia şi Croaţia.

Opera audiovizuală propusă trebuie să fie o producţie independentă europeană de televiziune (ficţiune, animaţie sau documentar creativ), care implică participarea a cel puţin trei companii de difuzare din mai multe ţări participante în programul MEDIA.

Bugetul total disponibil este de 10,4 milioane EUR. Contribuţia financiară este acordată sub formă de subvenţie şi nu poate depăţi 500.000 EUR în cazul proiectelor de animaţie şi, respectiv, 300.000 EUR în cazul proiectelor de documentare.

Durata maximă a proiectului propus este de 30 sau 42 de luni (în cazul seriilor şi proiectelor de animaţie).

Pentru amănunte accesaţi site-ul Media Desk.