Decizia nr. 29 din 12.01.2012

18.01.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. NICHI MEDIA S.R.L.,
 cu sediul în Sebeş, Str. 24 Ianuarie nr. 5, ap. 1, Jud. Alba

 pentru postul RADIO ORION

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 ianuarie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la C.N.A. sub nr. 15508/14.11.2011, cu privire la un comunicat difuzat în zilele de 10, 11 şi 12 noiembrie 2011, de către postul RADIO ORION.
 Postul RADIO ORION aparţine S.C. NICHI MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. R234.3/20.02.1997, decizia de autorizare nr. 281.0/12.11.1998 şi de reautorizare 281.2/30.11.2010).

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul S.C. NICHI MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) şi ale art. 139 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 40 alin. (1) - În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să precizeze acest fapt.
 art. 139 - Publicitatea, pozitivă şi negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.”

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, postul RADIO ORION a difuzat, în zilele de 10, 11 şi 12 noiembrie 2011, de 3 ori pe zi, între emisiuni, un anunţ atribuit unui grup de cetăţeni ai Municipiului Sebeş şi ai localităţilor Lancrăm, Petreşti şi Răhău, al cărui conţinut a fost prezentat sub denumirea „Comunicatul ruşinii”.

În cadrul acestui comunicat, au fost formulate diferite acuzaţii la adresa primarului municipiului Sebeş, iar finalul acestuia a fost de natură să prejudicieze atât imaginea acestuia, cât şi a altor persoane care nu au fost nominalizate în cuprinsul comunicatului.

Redăm din raportul de monitorizare : „Comunicatul ruşinii, redactat de un grup de cetăţeni ai Sebeşului, Lancrămului, Petreştiului şi Răhăului. Dragi cetăţeni şi stimaţi consilieri ai municipiului Sebeş, încă odată, pentru a câta oară, primarul LM Sârbu a minţit cu neruşinare atât Consiliul Local, cât şi pe cetăţenii care l-au votat, crezând că interesele comunităţii vor fi apărate. Avem dovezile şi le putem pune la dispoziţia celor care sunt interesaţi să vadă negru pe alb, cum acest individ îşi permite să mintă cu neruşinare., Ruşine Elem Sârbu, primar Elem Sârbu nu uita că deşi legea îţi permite să închei contracte prin atribuire directă, ai obligaţia de a da socoteală pentru modul în care sunt cheltuiţi banii publici în faţa Consiliului Local. Nu uita că aceste fonduri sunt constituite din impozitele şi taxele plătite de fiecare cetăţean al municipiului Sebeş şi nu ţi-au fost puşi la dispoziţie pentru ai cheltui după bunul plac. Cum îşi permite bugetul şi aşa sărărcit de vremurile de criză să suporte cheltuieli de investiţii sau reparaţii pentru unele proiecte, cel puţin discutabile ? Oare toate grădiniţele au primit fonduri suficiente pentru aşi desfăşura activitatea în condiţii corespunzătoare ? Doamnelor şi domnilor consilieri, nu înţelegem de ce acceptaţi acest comportament, peste câteva luni veţi veni să ne cereţi din nou votul, cu ce argument veţi convinge cetăţenii ? Cât de credibili credeţi că sunteţi când daţi din ce în ce mai des dovadă că unitatea de măsură folosită la vot, diferă de la caz la caz, în funcţie de simpatiile personale sau de cum vi se impune să votaţi ? Ruşine ! Ruşine primar LM Sârbu, ruşine arhitect şef Virgil Olteanu, ruşine consilier Cristina Lupu !” Având în vedere conţinutul comunicatului atribuit unui presupus grup de cetăţeni ai Municipiului Sebeş şi ai localităţilor Lancrăm, Petreşti şi Răhău, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Întrucât în cadrul acestuia, au fost făcute afirmaţii de natură a prejudicia dreptul la imagine al d-lui Liviu Mugurel Sârbu, despre care s-a afirmat că „a minţit cu neruşinare atât Consiliul Local, cât şi pe cetăţenii care l-au votat", Consiliul a apreciat că radiodifuzorul avea obligaţia legală să prezinte şi punctul de vedere al acestuia, în condiţiile în care în cadrul comunicatului au fost formulate acuzaţii cu privire la diferite probleme cu impact pe plan local, precum cheltuirea veniturilor municipiului Sebeş obţinute din încasarea impozitelor şi taxelor locale. Prin difuzarea comunicatului, radiodifuzorul şi-a asumat responsabilitatea cu privire la conţinutul acestuia, iar potrivit dispoziţiilor legale avea obligaţia de a prezenta şi un punct de vedere al primarului municipiului Sebeş.

Potrivit normelor audiovizuale, atunci când într-un program radiodifuzorul prezintă fapte sau comportamente de natură a leza dreptul la imagine al persoanei, radiodifuzorul are obligaţia legală să respecte principiul audiatur et altera pars, obligaţie pe care acesta nu a respectat-o.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că prin difuzarea acestui comunicat au fost încălcate şi dispoziţiile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora publicitatea, pozitivă şi negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. Având în vedere conţinutul acestui comunicat, membrii Consiliului au apreciat că informaţiile prezentate au constituit, în fapt, o publicitate negativă, un mesaj cu caracter politic, difuzat cu încălcarea reglementărilor din domeniul audiovizualului. Pentru ca un astfel de mesaj cu caracter politic să poată fi difuzat în mod legal, acesta trebuie să respecte normele audiovizuale invocate, potrivit cărora publicitatea politică este permisă numai în perioadele de campanie electorală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NICHI MEDIA S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. R234.3/20.02.1997, decizia de autorizare nr. 281.0/12.11.1998 şi de reautorizare 281.2/30.11.2010, pentru postul de RADIO ORION, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) şi ale art. 139 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. NICHI MEDIA S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO ORION cu somaţie publică, întrucât în luna noiembrie 2011 a difuzat, în mod repetat, un comunicat atribuit unui grup de cetăţeni, în cadrul acestuia fiind aduse acuzaţii la adresa primarului municipiului Sebeş, fără a i se solicita un punct de vedere, fapt de natură a-i prejudicia dreptul la imagine. Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind difuzarea publicităţii politice care, potrivit Codului audiovizualului, este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.