Decizia nr. 29 din 15.01.2013

15.01.2013


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L.,
cu sediul în PETROŞANI, str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, ap. 3, jud. Hunedoara,

pentru postul de radio KAPITAL FM
PETROŞANI, str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, parter, jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 17004/27.11.2012, cu privire la emisiunea „ALEGE PENTRU TINE” din 20.11.2012, ora 19:30, şi 26.11.2012, orele 19:30 şi 22:00, difuzate de către postul de radio KAPITAL FM.

Postul de radio KAPITAL FM aparţine radiodifuzorului S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. R786.3/26.06.2007, decizia iniţială de autorizare nr. 1337.0/16.10.2007 şi de reautorizare nr. 1337.0-1/16.10.2007 eliberată la data de 29.09.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. a încălcat prevederile art. 10 lit. d) şi f) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii emisiunilor au următoarele obligaţii :

(...) d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite ;
(...) f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul şi, după caz, producătorul emisiunii pot decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.

În fapt, în ziua de 20.11.2012, începând cu ora 19:30, postul de radio KAPITAL FM a difuzat o ediţie a emisiunii „ALEGE PENTRU TINE”, ediţie moderată de dl. Tiberiu Viţan, în care a fost invitat dl. Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului Uricani, reprezentant USL.

De la începutul emisiunii, invitatul acesteia a precizat motivul prezenţei sale în studio şi anume, acela de susţinere a candidaturii d-lui Cosmin Nicula, membru USL, pentru Senat în Colegiul nr. 1 - Valea Jiului. Emisiunea a fost declarată ca fiind de promovare electorală.

În cadrul discuţiilor avute, dl. Dănuţ Buhăescu nu şi-a circumscris în totalitate afirmaţiile la scopul declarat al prezenţei sale în emisiune, de promovare electorală a d-lui Cosmin Nicula, ci a adus acuzaţii cu incidenţă penală şi morală la adresa unor candidaţi şi reprezentanţi ai PP-DD, folosind un limbaj injurios, fără ca moderatorul emisiunii să adopte o atitudine fermă, de natură a menţine dezbaterea în limitele campaniei electorale şi de a stopa un astfel de limbaj.

În data de 26.11.2012, începând cu ora 19:30, postul de radio KAPITAL FM a difuzat emisiunea „ALEGE PENTRU TINE”, moderată de dl. Tiberiu Viţan, invitaţi în studio fiind domnii Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului Uricani, şi Nicolae Dunca, primarul oraşului Aninoasa, reprezentanţi USL. Emisiunea a fost declarată ca fiind de promovare electorală.

Subiectul dezbătut în emisiune a fost candidatura d-lui Cosmin Nicula pentru o funcţie de senator în Colegiul nr.1-Valea Jiului.

Pe parcursul dezbaterii subiectului, dl. Dănuţ Buhăescu a adus acuzaţii unui candidat la alegerile parlamentare, d-lui Vochiţoiu Haralambie, şi formaţiunii politice din care acesta face parte, respectiv PP-DD, fără ca moderatorul să aibă o atitudine fermă, în sensul de a solicita invitatului să probeze cele afirmate.

În data de 26.11.2012, începând cu ora 22:00, postul de radio KAPITAL FM a difuzat o nouă ediţie a emisiunii „ALEGE PENTRU TINE”, moderată de dl. Tiberiu Viţan, tema emisiunii fiind motivele pentru care locuitorii Văii Jiului ar trebui să voteze candidatul USL, dl. Cosmin Nicula. Emisiunea a fost declarată ca fiind de promovare electorală.

Invitaţi în studio au fost domnii Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului Uricani, şi Nicolae Dunca, primarul oraşului Aninoasa, reprezentanţi USL.

Pe parcursul discuţiilor a fost dezbătut şi subiectul care a constituit „mărul discordiei” între candidaţii din Colegiul nr. 1 – Valea Jiului şi anume preţul apei în Valea Jiului, moment în care dl. Dănuţ Buhăescu a folosit un limbaj insultător la adresa unor persoane, făcând acuzaţii nesusţinute cu dovezi. Deşi moderatorul emisiunii, dl. Tiberiu Viţan, a încercat să menţină discuţia în cadrul temei emisiunii, totuşi acesta nu a avut un comportament ferm, de natură a-l determina pe dl. Dănuţ Buhăescu să se limiteze la discuţii privind sfera de interes a campaniei electorale.

Analizând ediţiile emisiunii de promovare electorală „ALEGE PENTRU TINE”, ce au făcut obiectul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile privind regulile de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât, deşi moderatorul avea obligaţia de a interveni şi a asigura menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale atunci când invitaţii au folosit un limbaj inadecvat sau au formulat acuzaţii de natură penală şi morală la adresa unor candidaţi la alegerile parlamentare, acesta nu a respectat această obligaţie.

Atitudinea adoptată de moderatorul emisiunii monitorizate nu a fost de natură a stopa folosirea unui limbaj insultător sau formularea unor acuzaţii de către invitaţii emisiunii, ci mai degrabă una permisivă şi de stimulare a acestuia, afectând astfel dreptul la imagine a persoanei, precum şi dreptul publicului la o informare obiectivă, cu atât mai mult cu cât aceste acuzaţii au fost formulate în context electoral, ceea ce putea conduce atât la influenţarea opţiunii de vot a unei părţi a electoratului, cât şi la diminuarea şanselor de reuşită a celor acuzaţi.

Potrivit dispoziţiilor art. 10 lit. d) şi f) din Decizia nr. 738/2012, moderatorii au obligaţia de a asigura menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite, percum şi de a interveni atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice ori nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat.

Având în vedere aceste considerente, membrii Consiliul au propus somarea radiodifuzorului.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. R786.3/26.06.2007, deciziei iniţiale de autorizare nr. 1337.0/16.10.2007 şi de reautorizare nr. 1337.0-1/16.10.2007 eliberată la data de 29.09.2011, pentru postul de radio KAPITAL FM, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor 10 lit. d) şi f) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KAPITAL FM cu somaţie publică pentru încălcarea art. 10 din decizia privind reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât, în cadrul ediţiilor emisiunii de promovare electorală “ALEGE PENTRU TINE” din 20 şi 26 noiembrie 2012, unul dintre invitaţi a folosit un limbaj injurios şi a formulat acuzaţii cu incidenţă penală şi morală la adresa unui candidat la alegerile parlamentare, fără ca moderatorul să intervină ferm şi să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.