Decizia nr. 516 din 07.06.2012

07.06.2012


Trimiteteţi articolul prin email title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. DEŞTEPTAREA S.A.
BACĂU, Str. Vasile Alecsandri nr. 41, jud. Bacău
C.U.I. 944300

pentru postul de televiziune TV BACĂU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 iunie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către radiodifuzori a dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi sesizările înregistrate la C.N.A. sub numerele 8878/ 30.05.2012 şi 9.124/ 05.06.2012.

Postul de televiziune TV BACĂU aparţine S.C. DEŞTEPTAREA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 181.4/21.09.1999, decizia de autorizare iniţială nr. 441.0/26.06.2001 şi de reautorizare nr. 441.1-2/12.09.2002).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A. a încălcat prevederile articolelor 34 (1) şi 40 (1, 2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare al conţinutului audiovizual, ale art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale articolelor 3, 8 alin. (2) lit. b) şi c) şi 9 lit. e) şi f) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
"art. 34 (1) - Orice persoană are dreptul la propria imagine.
art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul „audiatur et altera pars”; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile."

Potrivit dispoziţiilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale:
„Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.”

Dispoziţiile invocate din Decizia nr. 195/2012 prevăd:
"art. 3 - Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
art. 8 - (2) În cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, după caz, participanţii au următoarele obligaţii:
b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice;
c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ori reprezentant al competitorilor electorali;
art. 9 - Realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale şi ai celor de dezbateri electorale au următoarele obligaţii:
e) să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi;
f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane ori moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat ori reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz."

În fapt, postul de televiziune TV BACĂU a transmis, în perioada 29 - 31 mai 2012, emisiuni informative cu caracter electoral şi emisiuni electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în aceste emisiuni reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 şi ale art. 3 din Decizia nr. 195/2012.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie:

Emisiuni informative

INDEPENDENT 7 0:12:30
USL 13 0:29:16
PNL 0 0:00:00
PSD 0 0:00:00
PD-L 8 0:18:00
PAS 0 0:00:00
PRM 3 0:03:00
UNPR 7 0:16:00
PER 3 0:13:30
PV 0 0:00:00
PP-DD 0 0:00:00
PP-LC 3 0:03:00
UNCR 0 0:00:00
PC 0 0:00:00

Emisiuni electorale

INDEPENDENT 3 4:30:00
USL 0 0:00:00
PNL 0 0:00:00
PSD 0 0:00:00
PD-L 0 0:00:00
PAS 0 0:00:00
PRM 0 0:00:00
UNPR 0 0:00:00
PER 0 0:00:00
PV 0 0:00:00
PP-DD 0 0:00:00
PC

Membrii Consiliului au constatat că, deşi radiodifuzorul a fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraţi prevederi, acesta a continuat să difuzeze emisiuni cu caracter electoral în care activităţile de campanie ale candidaţilor şi competitorilor electorali nu au fost prezentate în mod echilibrat.

Emisiunile electorale sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 195/2012 ca fiind emisiunile în cadrul cărora candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală.

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (1) din acelaşi act normativ, competitorii electorali sunt partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi.

Membrii Consiliului au apreciat că informaţiile cu caracter electoral trebuie, pe de o parte, să dea competitorilor electorali posibilitatea de a li se prezenta în mod echilibrat activităţile de campanie desfăşurate, iar pe de altă parte, să ofere publicului informaţii suficiente despre toţi competitorii electorali, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Consiliul consideră că respectarea prevederilor legale care privesc modul de desfăşurare a campaniei electorale are ca scop principal crearea posibilităţii de informare corectă a publicului telespectator, în calitatea lui de votant la alegerile din 10 iunie 2012, având în vedere că televiziunea reprezintă cel mai important mijloc de comunicare media, sursa cea mai „accesată” de public în scopul informării sale.

Normele din domeniul audiovizualului care reglementează campania electorală au în vedere ca aceasta să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali.

Astfel, pe de o parte, publicul telespectator are dreptul de a fi informat corect, pentru a-şi putea asuma votul acordat unui candidat; pe de altă parte, radiodifuzorii implicaţi în campania electorală au obligaţia de a oferi tuturor competitorilor electorali posibilitatea de a se face cunoscuţi în condiţii care să respecte principiile echităţii şi echilibrului.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Sub acest aspect, Consiliul a luat act de declaraţiile radiodifuzorului potrivit cărora reprezentanţii USL au refuzat să participe la emisiunile cu caracter electoral difuzate de postul TV BACĂU. Chiar şi în această situaţie, aşa cum a rezultat din situaţia prezentată mai sus, postul nu a prezentat în mod echilibrat candidaţii şi competitorii electorali.

În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi emisiunea de dezbatere electorală „Deşteptarea de seară”, ediţiile difuzate în zilele de 28 şi 29 mai 2012, în intervalul orar 21.00 - 22.30.

În ediţia din 28.05.2012, moderatorul emisiunii a fost dl. Laurenţiu Botin, iar invitatul emisiunii, dl. D-tru Sechelariu - candidat independent la Primăria Bacău.

Emisiunea s-a axat pe conflictul deschis dintre D-tru Sechelariu şi dl. Romeo Stavarache, primarul în funcţie al municipiului Bacău, conflict care durează de mai mulţi ani.

Dl. D-tru Sechelariu a formulat în mod repetat acuzaţii, unele cu caracter penal, la adresa activităţii administrative desfăşurate de primarul în funcţie, dl. Romeo Stavarache.

De asemenea, a fost difuzat un material tip pamflet de aprox. 8 minute în care au fost prezentate promisiunile electorale ale primarului Stavarache însoţite de comentariile postului. În acest material, primarul a fost asemuit cu Pinicchio, dar şi cu un măgar.

În ediţia din 29.05.2012, invitaţii emisiunii au fost domnii D-tru Sechelariu - candidat independent la Primăria Bacău şi Adrian Mironescu - candidat UNPR la Primăria Bacău. Pe scaunul rezervat d-lui Romeo Stavarache, actualul primar al municipiului Bacău şi candidat din partea USL pentru un nou mandat a fost aşezată o păpuşă gonflabilă îmbrăcată în costum, iar pe capul acesteia a fost postată fotografia d-lui Stavarache. Au fost prezentate platformele electorale ale celor doi candidaţi prezenţi în emisiune.

În cadrul emisiunii, dl. D-tru Sechelariu a formulat în mod repetat acuzaţii, unele cu caracter penal, la adresa activităţii administrative desfăşurate de primarul în funcţie, dl. Stavarache, fără ca moderatorul să solicite probe în susţinerea acestora, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Şi în cadrul acestei ediţii a fost difuzat un material audiovizual similar celui din ziua precedentă, 28.05.2012, material caracterizat de radiodifuzor ca fiind tip pamflet, în cadrul căruia au fost prezentate „performanţele gramaticale” ale primarului Stavarache însoţite de comentariile postului. În materialul respectiv, primarul a fost asemuit cu o maimuţă, dar şi cu un măgar.

Analizând conţinutul celor două emisiuni, membrii Consiliului au constatat că în cadrul acestora au fost făcute afirmaţii acuzatoare la adresa candidatului USL la Primăria Bacău, fără a fi menţionate dovezile concrete, pe care se sprijină aceste acuzaţii şi fără ca moderatorul emisiunii să intervină şi să solicite invitaţilor să probeze acuzaţiile cu incidenţă penală.

Redăm fragmente din rapoartele de monitorizare:
- ediţia din 28.05.2012:
„D-tru Sechelariu: Pot să vă spun că între mine şi dvs. este o mare diferenţă. Deci, eu am fost un om care a dezvoltat diferite activităţi şi afaceri. Am avut la un moment dat 3000 de angajaţi. Dvs. sunteţi vinovat în mod direct de aceste blocaje care au avut loc în municipiul Bacău la foarte multe societăţi, nu numai la afacerile lui Sechelariu, pe care le-aţi lovit în mod intenţionat. De asta acest oraş este în picaj. Pentru că dvs. filtraţi, împreună cu acei consilieri pe care îi aveţi... de fapt ei sunt doar cu numele pe-acolo... Aţi cenzurat orice investiţie pe care un om ar fi vrut s-o facă în Bacău dacă nu vă revenea ceva din acea investiţie. Deci, aţi opturat pe toate căile... ca oamenii de afaceri să nu se mai dezvolte, ceea ce a fost inversul a ceea ce a făcut Sechelariu. Sechelariu a dat posibilitatea tuturor cetăţenilor din municipiul Bacău să facă afaceri... Dvs. spuneţi că sunteţi de sorginte liberală. Eu vă acuz... că dvs. vorbeaţi de ceea ce înseamnă a fi instruit. Deci, dvs. aţi dus o muncă de partid când eraţi secretar pe la UTC, sunteţi specialist în minciună, în calomnie şi insulte. Că la altceva nu vă pricepeţi. Vă spun cu siguranţă. Sunteţi departe de ceea ce înseamnă să fiţi un primar de oraş, ma ales cum este Bacăul. Poate, primar pe la vreo comună, pe-acolo. Cu experienţa celor opt ani pe care i-aţi petrecut în Bacău, poate aveţi vreo şansă să activaţi...”
(...)
"D-tru Sechelariu: El acuma, pe ultima sută, a cheltuit nişte bani. Şi cheltuie nişte bani neacoperiţi. Neacoperiţi, în speranţa că va veni cineva să plătească. Sunt datorii care... reţineţi, oraşul Bacău n-a fost înglodat în datorii în urmă cu opt ani. Avea, mai repet, de făcut o plată de şase milioane de euro. Se făcea plata respectivă fără să plătim dobândă, penalităţi... cu lucrări care au fost executate, de mare anvergură, cu lucrări de calitate. Deci, niciodată... Romică, să nu mai spui că kilometrul de asfalt la mine a costat nu ştiu cât şi la tine costă nu ştiu cât. Este o mare nesimţire să faci lucrul ăsta!...
D-tru Sechelariu: ...Noi discutăm astăzi despre D-tru Sechelariu care are şansa, astăzi, de 40%... Deci, astăzi sunt pe prima poziţie. La 10 procente se află în spatele meu Romeo Stavarache. Şi pe poziţia a treia se află Manolache, undeva la 8- 10 %...
L. Botin: Şi astea sunt resorturile care au dus la atacurile astea?
D-tru Sechelariu: Păi, sigur că da! Şi el va ataca în continuare. Şi va duce în continuare o campanie mârşavă şi murdară..."
- ediţia din 29.05.2012:
„D-tru Sechelariu: ...Mai există o săptămână la dispoziţie în care, acest personaj care a condus oraşul Bacău trebuie să dea socoteală în primul rând băcăuanilor, apoi, cu siguranţă, instituţiilor abilitate ale statului. Consider că bugetul local este fraudat... Am avut astăzi o întâlnire cu o parte dintre oamenii de afaceri din zona construcţii şi numai la masa la care am stat, împreună cu aprox. 40 de persoane, am costatat că sunt bani neplătiţi de ordinul miliardelor de lei. Cu ani în urmă, nu de acum, cică de cinci an.”

De asemenea, au fost făcute afirmaţii de natură să afecteze imaginea şi demnitatea d-lui Romeo Stavarache, protejate de art. 34 (1) din Codul audiovizualului.
- ediţia din 29.05.2012:
„D-tru Sechelariu: ...Din păcate, astăzi trăim o dramă, să devenim un oraş care a pierdut aproape 50.000 de locuitori în opt ani, de când dl. Stavarache este primar. Este într-o decădere morală şi totală pentru că, caracterul acestui om, şi eu subliniez... cred că nu are egal acest om, atât de pervers... pervers, nu în sensul urât al lucrurilor... nu în sensul de a se înţelege că are vreo perversiune sexuală. Mă refer la pervers, cuvântul pervers, ceea ce înseamnă în dicţionar... Nu vreau să-i amintesc, dar sunt obligat să-i amintesc, chiar cu riscul de a pierde nişte voturi... pentru că nu trebuie să vorbim urât la adresa copiilor fără părinţi. Dar, frustrările pe care le-a avut mititelul la casa de copii l-au făcut şi l-au determinat... pentru că mi-a spus o verişoară de-a dumnealui de-aici de la Vadu Bistriţei... că avea noapte coşmaruri. Îşi punea pârjoliţe sub pernă. Şi vă rog sincer să mă credeţi. Doamna este martor: staţia de la Vadu Bistriţei...”

Faţă de modul în care s-au desfăşurat cele două ediţii de dezbateri electorale ale postului TV BACĂU, membrii Consiliului au constatat că acestea au conţinut acuzaţii la adresa unuia dintre candidaţii la funcţia de primar al municipului Bacău (dl. Romeo Stavarache), acuzaţii formulate de invitaţii emisiunii, unul dintre aceştia fiind el însuşi candidat independent la aceeaşi funcţie (dl. D-tru Sechelariu).

Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 195/2012, dezbaterile electorale sunt cele în care în care competitorii electorali şi candidaţii, precum şi jurnaliştii, analiştii ori alţi invitaţi pun în discuţie programele electorale şi teme de interes public privind campania electorală.

Or, membrii Consiliului au constatat că această emisiune nu a conţinut astfel de informaţii, ci acuzaţii neprobate la adresa unui candidat, fapt de natură a afecta, pe de o parte, imaginea acestuia, iar, pe de altă parte, şansele de a fi votat, având în vedere contextul electoral în care s-a desfăşurat emisiunea.

Art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului prevede că, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, invitatul emisiunii neprobând în niciun fel acuzaţiile penale formulate la adresa primarului Romeo Stavarache.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Cu toate acestea, moderatorul emisiunii nu a solicitat invitaţilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, astfel încât publicul nu a avut posibilitatea de a-şi forma propria opinie în legătură cu subiectele discutate în emisiune.

Astfel, Consiliul a apreciat că, prin lipsa de atitudine a moderatorului, nu a fost asigurată nici respectarea dispoziţiilor art. 9 din Decizia 195/2012, care stabilesc în sarcina realizatorilor şi moderatorilor emisiunilor electorale şi a celor de dezbateri electorale obligaţia să intervină şi să solicite dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi.

Având în vedere caracterul electoral al emisiunii, devin incidente şi dispoziţiile art. 8 din Decizia 195/2012, potrivit cărora, în cadrul emisiunilor electorale şi al emisiunilor de dezbateri electorale competitorii electorali şi, după caz, participanţii, au obligaţa de a nu face afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice şi de a proba eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali.

Faţă de toate aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 75 din Legea nr. 67/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, ale art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A., titular al licenţei audiovizuale TV 181.4/21.09.1999 şi al deciziei de reautorizare nr. 441.1-2/12.09.2002 eliberată la data de 10.06.2010 pentru postul TV Bacău, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 alin. (1) şi 40 alin. (1, 2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare al conţinutului audiovizual, ale art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale articolelor 3, 8 alin. (2) lit. b) şi c) şi 9 lit. e) şi f) din Decizia nr. 195/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare, prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune, a campaniei electorale din anul 2012 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. DEŞTEPTAREA S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TV BACĂU cu amendă de 15.000 lei pentru încălcarea art. 63 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi a art. 3 din Decizia nr. 195/2012, întrucât în emisiunile electorale, precum şi în cele informative difuzate în perioada 29 - 31 mai 2012 nu a reflectat în mod echitabil şi echilibrat campania electorală.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea prevederilor articolelor 34 şi 40 din Codul audiovizualului, precum şi ale articolelor 8 şi 9 din Decizia nr. 195/2012, deoarece în emisiunea de dezbatere electorală „Deşteptarea de seară”, ediţiile din 28 şi 29 mai 2012, candidatul independent la Primăria Bacău, dl. D-tru Sechelariu, a formulat acuzaţii la adresa unuia dintre contracandidaţi, dl. Romeo Stavarache, iar moderatorul nu i-a solicitat probe în susţinerea acestor acuzaţii.

În aceleaşi emisiuni, a fost prezentat un material audiovizual de natură a afecta demnitatea unuia dintre candidaţii la Primăria Bacău şi de a-i diminua şansele de a fi votat de electorat."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.