Decizia nr. 598 din 24.07.2012

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TRUSTUL DE PRESĂ S.R.L.
cu sediul în Bistriţa, bd. General Grigore Bălan, nr. 40, sc. A, et. 4, ap. 21,
jud. Bistriţa - Năsăud,

pentru postul de televiziune DIRECT TV BISTRIŢA
Bistriţa, Calea Moldovei nr. 80, Hotel Diana, jud. Bistriţa - Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la reflectarea de către postul de televiziune DIRECT TV BISTRIŢA, în perioada 12 – 22 iulie 2012, a evenimentelor legate de referendumul privind demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune DIRECT TV BISTRIŢA aparţine S.C. TRUSTUL DE PRESĂ S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV–C 415.2/30.09.2008, decizia de autorizare nr. 1674.0/30.03.2010).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TRUSTUL DE PRESĂ S.R.L. a încălcat prevederile art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, reflectarea evenimentelor legate de referendum trebuie să respecte obligaţiile legale privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii, protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.

În fapt, în perioada 12 - 15.07.2012, postul de televiziune DIRECT TV BISTRIŢA a difuzat emisiuni informative dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României, numărul ştirilor în care au fost exprimate puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României fiind după cum urmează :

Data Emisiunea, Ora Participant Calitatea Partidul Puncte de vedere
13.07.2012 Direct News, 19.00 Daniel Suciu Politician PSD pentru

12-15.07.2012

CONTRA NEUTRU PENTRU
0 0 1

De asemenea, în perioada 16 – 22 iulie 2012, în cadrul emisiunilor informative numărul punctelor de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României a fost după cum urmează :

Data Emisiunea, Ora Participant Calitatea Partidul Puncte de vedere
16.07.2012 Direct News, 19.00 Dorin Popescu politician PNL pentru
16.07.2012 Direct News, 19.00 Alexandru Pugna politician PSD pentru
16.07.2012 Direct News, 19.00 Traian Băsescu - - contra
16.07.2012 Direct News, 19.00 Crin Antonescu - - pentru
17.07.2012 Direct News, 19.00 Dan Moldovan politician PSD pentru
18.07.2012 Direct News, 19.00 Stelian Dolha politician PSD pentru
18.07.2012 Direct News, 19.00 Roland Wenig politician PSD pentru
19.07.2012 Direct News, 19.00 Ion Peteleu politician PNL pentru
19.07.2012 Direct News, 19.00 Ioan Gaftone politician PSD pentru
20.07.2012 Direct News, 19.00 Ioan Ţintean politician PNL pentru
20.07.2012 Direct News, 19.00 Ioan Ţintean politician PNL pentru
20.07.2012 Direct News, 19.00 Daniel Suciu politician PSD pentru

16-22.07.2012

CONTRA NEUTRU PENTRU
1 0 11

Potrivit raportului întocmit, pe toată perioada monitorizată, 12 - 22.07.2012 numărul punctelor de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României prezentate de postul DIRECT TV BISTRIŢA a fost după cum urmează :

TOTAL(12-22.07.2012)

CONTRA NEUTRU PENTRU
1 0 12

Membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, respectiv 12 -22.07.2012, postul de televiziune DIRECT TV BISTRIŢA nu a respectat regulile privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că, în emisiunile informative difuzate, ştirile în care au fost exprimate puncte de vedere contra demiterii Preşedintelui României au fost în număr de 1, iar cele pro demiterii, 12.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. TRUSTUL DE PRESĂ S.R.L. nu a respectat-o.

Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate.

În temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. TRUSTUL DE PRESĂ S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV–C 415.2/30.09.2008 şi al deciziei de autorizare nr. 1674.0/30.03.2010 pentru postul de televiziune DIRECT TV BISTRIŢA, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune DIRECT TV BISTRIŢA cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în emisiunile informative difuzate în perioada 12 – 22 iulie 2012 nu a asigurat pluralitate de opinii în ceea ce priveşte exprimarea punctelor de vedere pro sau contra demiterii Preşedintelui României, în sensul că ştirile în care au fost exprimate puncte de vedere pro demiterii Preşedintelui României au fost în număr de 12, iar contra demiterii, 1.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.