Decizia nr. 600 din 24.07.2012

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ENERO PROD S.R.L.
cu sediul în Slatina, Str. Sevastopol, nr. 2 et.4, judeţul Olt

pentru postul OLT TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune OLT TV, în perioada 16 – 22 iulie 2012, a normelor privind reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune OLT TV aparţine S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 073.3/11.2012.2003 şi decizia de reautorizare nr. 572.2-1/22.04.2010).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în perioada 16 - 22 iulie 2012, postul de televiziune OLT TV a difuzat emisiuni dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României în cadrul cărora numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României a fost după cum urmează :

Data Emisiunea, Ora *PARTICIPANT **Calitatea Partidul Puncte de vedere
7/19/2012 De la stanga la dreapta, 21:30 Ginel Petre politician PSD pentru
7/19/2012 De la stanga la dreapta, 21:30 Tomireanu Cristina politician PSD pentru
7/19/2012 De la stanga la dreapta, 21:30 Dorobantu Alin moderator neutru
21.07.2012(reluare) De la stanga la dreapta, 18:00 Ginel Petre politician PSD pentru
21.07.2012(reluare) De la stanga la dreapta, 18:00 Tomireanu Cristina politician PSD pentru
21.07.2012(reluare) De la stanga la dreapta, 18:00 Dorobantu Alin moderator neutru
7/22/2012 Reporter Olt Tv, 18:30 Anghel Cristiana grevist al foamei pentru

Emisiuni de dezbateri :

Perioada : 16-22.07.2012

CONTRA NEUTRU PENTRU
0 2 5

Analizând emisiunile de dezbatere difuzate în perioada 16-22 iulie 2012, membrii Consiliului au constatat că postul de televiziune OLT TV nu a respectat obligaţiile legale privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii, în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că în cadrul acestor emisiuni punctele de vedere exprimate pro demiterea Preşedintelui României au fost în număr de 5, iar contra demitere, niciunul.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. nu a respectat-o.

Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 073.3/11.2012.2003 şi al deciziei de reautorizare nr. 572.2-1/22.04.2010, pentru postul OLT TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. pentru postul OLT TV din Slatina are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OLT TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada 16 – 22 iulie 2012 numărul participanţilor care au exprimat puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României nu a fost egal, în sensul că punctele de vedere exprimate pro demiterea Preşedintelui României au fost în număr de 5, iar contra demiterii, niciunul.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.