Decizia nr. 601 din 24.07.2012

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. M.C.T. IMPEX S.R.L.,
cu sediul în Timişoara, str. Tolstoi nr. 13, ap. 7, Jud. Timiş

pentru postul TVT 89 TIMIŞOARA
Timişoara, str. Enric Baader nr. 11, Jud. Timiş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiunea "Cronica zilei” difuzată în data de 12.04.2012 de către postul de televiziune TVT 89 TIMIŞOARA.

Postul de televiziune TVT 89 TIMIŞOARA aparţine radiodifuzorului S.C. M.C.T. IMPEX S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 219.2/08.04.2008, decizia de autorizare nr. 1516.0/23.09.2008 şi de reautorizare nr. 1516.0-1/23.09.2003 eliberată la data de 19.05.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. M.C.T. IMPEX S.R.L. a încălcat prevederile art. 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice persoană are dreptul la propria imagine.

În fapt, în data de 12.04.2012, începând cu ora 21.00, postul TVT 89 TIMIŞOARA a difuzat emisiunea „Cronica zilei”, moderată de dl. Dan Radosav avându-i ca invitați pe d-na Petronela Axinte, jurnalist TVT 89, producător știri, și pe dl. Ciprian Jichici, consilier local PNL.

Subiectul anunţat al emisiunii l-a constituit o investigaţie demarată de jurnaliştii de la postul de televiziune TVT 89 Timişoara în legătură cu activitatea politică a preşedintelui Organizației PD-L Arad, dl. Gheorghe Seculici.

În cadrul emisiunii, sub pretextul prezentării subiectului anunţat, invitata acesteia, d-na Petronela Axinte, care este şi jurnalist la postul de televiziune TVT 89, a încercat să aducă în discuţie o presupusă relaţie intimă care ar exista între dl. Gheorghe Seculi şi doamna Oana Corina Moldovean.

În acest context, pe ecran au fost afişate două fotografii, în care erau înfăţişaţi, separat, domnul Gheorghe Seculici şi doamna Oana Corina Moldovean.

Analizând materialul prezentat, Consiliul a considerat că, deşi moderatorul emisiunii nu a permis abordarea fără acordul persoanelor în cauză a unui subiect care viza viaţa privată a acestora, afişarea pe ecran a celor două fotografii, precum şi afirmaţiile invitatei de genul „Domnul Seculici o vizitează foarte des pe doamna Oana Moldovean la Bruxelles” şi „avem informaţii cum că domnul Seculici a susţinut-o pe această doamnă, a ajutat-o să ajungă în această funcţie, este şefa de cabinet” au fost de natură să inducă publicului ideea că între cele două persoane ar exista o relaţie intimă, fapt care, în lipsa acordului persoanelor menţionate în emisiune, a fost de natură a aduce atingere dreptului la imagine a acestora.

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că, faţă de obiectul investigaţiei desfăşurate de jurnaliştii postului de televiziune, investigaţie care privea activitatea politică a dlui. Gheorghe Seculici, abordarea unui subiect ce ţine exclusiv de viaţa privată a celor două persoane nu a prezentat vreun interes public, fiind de natură a prejudicia imaginea publică a acestora.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Petronela Axinte : O altă întrebare interesantă, aş putea spune, pe care voiam să i-o adresez domnului Gheorghe Seculici era legată de o distinsă doamnă Oana Moldoveanu. Oana Moldoveanu care munceşte foarte mult la cabinetul europarlamentarului losif Matula şi am spus că munceşte foarte mult pentru că are un salariu pe măsură, 4.000 de euro. Acestea sunt informaţiile, repet, pe care noi le avem şi pe care voiam câteva informaţii suplimentare de la domnul Gheorghe Seculici, de ce ?

(La reperul orar 30:10 s-au afişat pe ecran două fotografii, care reprezintă pe domnul Gheorghe Seculici şi doamna Oana Corina Moldovean, iar în partea de jos, în dreptul doamnei Oana Corina Moldovean, este scris 4000 Euro salariu/lună.)

Dan Radosav : Dacă este sau dacă nu este aşa.
Petronela Axinte : De ce ? Pentru că nu ne poate spune domnul Gheorghe Seculici dacă, întradevăr, are doamna Oana Moldoveanu acest salariu, pentru că, repet, este la cabinetul domnului Matula.
Dan Radosav : Păi, ce legătură are cu domnul Seculici ?
Petronela Axinte : Domnul Seculici o vizitează foarte des pe doamna Oana Moldoveanu la Bruxelles.
Dan Radosav : Bine. Haideţi să nu intrăm, nu vreau să intrăm pe tărâmul acesta, rnai ales în această săptămână.
Petronela Axinte : Era o altă întrebare pe care voiam să i-o adresez domnului Gheorghe Seculici, pentru că avem informaţii cum că domnul Seculici a susţinut-o pe această doamnă, a ajutat-o să ajungă în această funcţie, este şefa de cabinet.”

Faţă de modul în care a fost tratat subiectul privind o presupusă legătură între dl. Gheorghe Seculici şi d-na Oana Corina Moldovean, membrii Consiliului au constatat că au fost încălcate dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit cărora, orice persoană are dreptul la propria imagine.

Având în vedere aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate.

În temeiul prevederilor art. 144 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. M.C.T. IMPEX S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 219.2/08.04.2008, al deciziei de autorizare nr. 1516.0/23.09.2008 şi de reautorizare nr. 1516.0-1/23.09.2003 eliberată la data de 19.05.2011, pentru postul TVT 89 TIMIŞOARA, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. M.C.T. IMPEX S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TVT 89 TIMIŞOARA cu somaţie pentru încălcarea prevederilor art. 34 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul emisiunii „Cronica zilei” din 12 aprilie 2012 au fost formulate acuzaţii de natură morală la adresa unor persoane, fapt de natură a prejudicia dreptul la imagine a acestora.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.