Decizia nr. 605 din 24.07.2012

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. CUI 15994676
cu sediul în Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1,

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 iulie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune OTV, în perioada 16 – 22 iulie 2012, a normelor privind reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României. Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.5/05.02.2004, decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

În fapt, în perioada 16 - 22 iulie 2012, postul de televiziune OTV a difuzat următoarele emisiuni dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României :

Data Emisiunea, Ora PARTICIPANT Calitatea Partidul Puncte de vedere
17.07.2012 DDD, 20.00 Popa Radu politician PP-DD contra
18.07.2012 DDD, 07.00, reluare Popa Radu politician PP-DD contra
18.07.2012 Se întâmplă acum, 18.00 Adrian-Bucureşti cetăţean contra
16.07.2012 Se întâmplă acum, 18.04 Ana - Piatra Neamţ cetăţean contra
19.07.2012 Se întâmplă acum, 18.00 Ana - Sibiu cetăţean contra
17.07.2012 DDD, 20.00 Antonescu Mihai jurnalist contra
18.07.2012 DDD, 10.00, reluare Antonescu Mihai jurnalist contra
20.07.2012 Se întâmplă acum Botoacă-Prahova cetăţean contra
20.07.2012 Se întâmplă acum Ilie-Fălticeni cetăţean contra
18.07.2012 Se întâmplă acum, 18.00 Ioana-Slatina cetăţean contra
18.07.2012 DDD, 07.00, reluare Mihai Antonescu jurnalist contra
16.07.2012 Se întâmplă acum, 18.04 Petrescu - Craiova cetăţean contra
18.07.2012 Se întâmplă acum, 18.00 Vasile Iosif-Constanţa cetăţean contra
16.07.2012 DDD, 07.00, reluare Diaconescu Dan moderator neutru
16.07.2012 DDD, 10.00, reluare Diaconescu Dan moderator neutru
16.07.2012 DDD, 20.00 Diaconescu Dan moderator neutru
16.07.2012 DDD, 20.00 Florin Condurăţeanu jurnalist neutru
17.07.2012 DDD, 20.00 Diaconescu Dan moderator neutru
17.07.2012 DDD, 20.00 Stoicuţ Tomis jurnalist neutru
18.07.2012 DDD, 07.00, reluare Diaconescu Dan moderator neutru
18.07.2012 DDD, 10.00, reluare Diaconescu Dan moderator neutru
18.07.2012 DDD, 10.00, reluare Stoicuţ Tomis jurnalist neutru
19.07.2012 DDD, 20.00 Diaconescu Dan moderator neutru
20.07.2012 DDD, 07.00, reluare Diaconescu Dan moderator neutru
20.07.2012 DDD, 10.00, reluare Diaconescu Dan moderator neutru
20.07.2012 Se întâmplă acum Barbu Tudor moderator neutru
17.07.2012 DDD, 20.00 Angheluş Mihaela politician PP-DD pentru
18.07.2012 DDD, 10.00, reluare Angheluş Mihaela politician PP-DD pentru
16.07.2012 DDD, 20.00 Bălan Sorin Ovidiu politician PP-DD pentru
18.07.2012 DDD, 07.00, reluare Bălan Sorin Ovidiu politician PP-DD pentru
17.07.2012 DDD, 20.00 Bălan Sorin Ovidiu politician PP-DD pentru
19.07.2012 DDD, 20.00 Bălan Sorin Ovidiu politician PP-DD pentru
20.07.2012 DDD, 10.00, reluare Bălan Sorin Ovidiu politician PP-DD pentru
19.07.2012 DDD, 20.00 Ştefănescu Codrin secretar Consiliul Naţional PSD PSD pentru
20.07.2012 DDD, 07.00, reluare Ştefănescu Codrin secretar Consiliul Naţional PSD PSD pentru
20.07.2012 DDD, 10.00, reluare Ştefănescu Codrin secretar Consiliul Naţional PSD PSD pentru
17.07.2012 DDD, 20.00 Condurăţeanu Florin jurnalist pentru
18.07.2012 DDD, 10.00, reluare Condurăţeanu Florin jurnalist pentru
19.07.2012 DDD, 20.00 Condurăţeanu Florin jurnalist pentru
20.07.2012 DDD, 10.00, reluare Condurăţeanu Florin jurnalist pentru
18.07.2012 DDD, 07.00, reluare Florin Condurăţeanu jurnalist pentru

Membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, respectiv 16 - 22.07.2012, postul de televiziune OTV nu a respectat regulile privind informarea corectă, imparţialitatea şi pluralismul de opinii în reflectarea evenimentelor legate de referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, în sensul că, în emisiunile de dezbatere difuzate, numărul punctelor de vedere exprimate de oamenii politici pro demiterii Preşedintelui României au fost în număr de 9, iar cele contra demiterii, în număr de 2.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. nu a respectat-o.

Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.5/05.02.2004, decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul .... pentru postul OTV are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere difuzate în perioada 16 – 22 iulie 2012 numărul punctelor de vedere exprimate de oamenii politici pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României nu a fost egal, în sensul că pro demiterea Preşedintelui României au fost 9, iar contra demiterii, 2.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.