Decizia nr. 648 din 11.09.2012

11.09.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R 8468440

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare cu privire la respectarea de către postul de televiziune TVR 1 , în perioada 12 – 27 iulie 2012, a evenimentelor legate de referendumul privind demiterea Preşedintelui României.

Postul de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor de dezbatere numărul participanţilor care exprimă puncte de vedere pentru şi împotriva demiterii Preşedintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitaţi nu participă, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii

În fapt, în perioada 12 - 27 iulie 2012, postul de televiziune TVR 1 a difuzat următoarele emisiuni dedicate referendumului privind demiterea Preşedintelui României :

PDF - 11 ko
Tabel Decizia 648/2012

Membrii Consiliului au constatat că în perioada monitorizată, respectiv 12-27.07.2012, postul de televiziune TVR 1 nu a respectat regula privind numărul egal al participanților care exprimă puncte de vedere pentru și împotriva demiterii Preşedintelui României, în sensul că, în emisiunile de dezbatere difuzate în perioada campaniei pentru referendumul de demitere al Președintelui Traian Băsescu, punctele de vedere exprimate pentru demiterea acestuia au fost în număr de trei, iar cele împotriva demiterii, în număr de două.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul nu a respectat-o.

Astfel cum rezultă din situaţia prezentată de Direcţia monitorizare, în perioada 12 - 27 iulie 2012 prezenţa reprezentanţilor care și-au exprimat punctele de vedere pentru și împotriva demiterii Președintelui Traian Băsescu în emisiunile de dezbatere ale postului de televiziune TVR 1, care aparține radiodifuzorului SRTV, nu a fost echilibrată, fapt de natură să afecteze corectitudinea desfăşurării campaniei pentru referendumul privind demiterea Președintelui României, condiţie instituită de prevederile menţionate mai sus.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Decizia C.N.A. pentru reflectarea pe posturile de radio și televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României şi ale art. 91 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, titular al licenţei audiovizuale nr. TV 340/03.11.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007, pentru postul TVR 1, se sancţionează cu somaţie publică pentru nerespectarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio și televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor din Decizia privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât în cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul persoanelor care și-au exprimat punctele de vedere pro și contra demiterii Președintelui României nu a fost egal.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.