Decizia nr. 650 din 11.09.2012

11.09.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 - CUI R 1599030

pentru postul de televiziune ANTENA 1
BUCUREŞTI, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 11674/28.07.2012 cu privire la unele spoturi difuzate de postul de televiziune ANTENA 1 în data de 28 iulie 2012.

Postul ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 8 litera a) din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
"ART. 8 - De la încheierea campaniei pentru referendum şi până la ora închiderii urnelor sunt interzise :
a) prezentarea de sondaje de opinie, difuzarea anchetelor de tip vox pop prevăzute la art. 6 alin. (3), difuzarea de spoturi sau clipuri de tipul celor prevăzute la art. 7 ;"

În fapt, postul de televiziune ANTENA 1 a difuzat în data de 28.07.2012, în diferite intervale orare (de exemplu : 08.56, 09.27, 13.44), spoturi publicitare privind referendumul ce urma să se desfăşoare în data 29 iulie 2012.

Potrivit raportului de monitorizare, spoturile, cu o durată de aproximativ 24 de secunde, au fost difuzate în mai multe variante, după cum urmează :
- Variantă spot difuzată la ora 08.56 :
Voce din off : România azi, sănătate în moarte clinică, spitale închise, medici nevoiţi să plece, părinţi condamnaţi să aştepte minuni, România 29 iulie, asta e ziua în care tu îţi alegi viitorul, învinge neputinţa, vino la vot !
Titrat pe ecran, succesiv : ROMÂNIA AZI ; ROMÂNIA 29 IULIE, ZIUA ÎN CARE ÎŢI ALEGI VIITORUL, VINO LA VOT !, o campanie susţinută de OBSERVATOR

Spotul a fost însoţit de câteva imagini, în concordanţă cu vocea din off, în care erau prezentate ambulanţe, medici, persoane plângând.

- Variantă spot difuzată la ora 09.27 :
Voce din off : România azi, voce străzii ignorată, îndrăzneala de a-ţi striga nemulţumirea pedepsită, România 29 iulie, asta e ziua în care tu îţi alegi viitorul, învinge nesimţirea, vino la vot !
Titrat pe ecran, succesiv : ROMÂNIA AZI ; ROMÂNIA 29 IULIE, ZIUA ÎN CARE ÎŢI ALEGI VIITORUL, VINO LA VOT !, o campanie susţinută de OBSERVATOR

În concordanţă cu vocea din off, spotul a fost însoţit de câteva imagini de la diferite manifestaţii organizate împotriva Preşedintelui României, iar la începutul spotului s-a putut auzi : Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acasă, până nu vom câştiga, libertatea noastră. De asemenea, la aceste manifestaţii, pe pancarte, s-a observat înscris : « JOS BĂSESCU ! »

- Variantă spot difuzată la ora 13.44 :
Voce din off : România azi, viitorul e mai nesigur ca oricând, sărăcia se strigă în stradă, România 29 iulie, asta e ziua în care tu îţi alegi viitorul, învinge nedreptatea, vino la vot !
Titrat pe ecran, succesiv : ROMÂNIA AZI ; ROMÂNIA 29 IULIE, ZIUA ÎN CARE ÎŢI ALEGI VIITORUL, VINO LA VOT !, o campanie susţinută de OBSERVATOR

Spotul a fost însoţit de câteva imagini, în concordanţă cu vocea din off, în care apar două bâtrâne care primesc bani de la trecători, precum şi mai multe persoane în vârstă care rup din mai multe pâini. De asemenea, sunt prezentate imagini de la o manifestaţie unde persoanele scandează : « Demisia ! Demisia ! »

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării spoturilor, membrii Consiliului au apreciat că imaginile de la diferite mitinguri organizate împotriva Preşedintelui României, prezentate în spoturile menţionate, au fost de natură să imprime spoturilor caracter electoral. Acestea transmiteau publicului un mesaj cu caracter negativ la adresa preşedintelui suspendat, iar difuzarea lor chiar în preziua votării a fost de natură să influenţeze opţiunea electoratului.

Pentu evitarea unor astfel de situaţii, prin Decizia nr. 586/2012 s-a prevăzut ca, de la încheierea campaniei pentru referendum şi până la ora închiderii urnelor, să nu mai poată fi difuzate spoturi care prezintă, în sens negativ sau pozitiv, un partid, un om politic ori un mesaj politic. Or, radiodifuzorul nu a respectat această interdicţie expres reglementată.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 10 din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., având licenţa audiovizuală nr. TV 012.3/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-1/14.06.1994, pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 8 litera a) din Decizia nr. 586/2012 pentru reflectarea pe posturile de radio şi televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune ANTENA 1 cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor Deciziei privind desfăşurarea campaniei pentru referendumul privind demiterea Preşedintelui României, întrucât a difuzat spoturi cu caracter electoral după ce campania se încheiase.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.