Decizia nr. 684 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELE REGHIN S.R.L.

cu sediul în Reghin, str. Făgăraşului, nr. 4, sc. 3, ap. 35, jud. Mureş

  • pentru localitatea Gurghiu, judeţul Mureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 3290/01.03.2012 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Gurghiu judeţul Mureş, ce aparţine S.C. TELE REGHIN S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. TELE REGHIN S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1441/04.12.2003, Anexa din 04.12.2003, pentru localitatea Gurghiu, judeţul Mureş ;
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELE REGHIN S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. TELE REGHIN S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 04.12.2003 cuprinde 17 programe.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 12.09.2012, în localitatea Gurghiu, judeţul Mureş, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TELE REGHIN S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : UNIVERSAL CHANNEL, POPULAR TV, ACASĂ TV, PRO CINEMA, DIVA UNIVERSAL, NATIONAL GEOGRAPHIC, ROMANTICA, ZONE REALITY, F&H, TLC, SPORT.RO, DOLCE SPORT 2, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, DOLCE SPORT 1, PRO TV INTERNAŢIONAL, TV PAPRIKA, RTL KLUB, FILM +2, OZONE NETWORK, TV 6, COOL TV, SAROZAT +, TRAVEL, REFLEKTOR TV, PRIZMA TV, FILM +, VIASAT 3, M1, HALOZAT TV, DUNA WORLD şi MUZSIKA TV.

 De asemenea, în urma controlului s-a constatat că distribuitorul nu a inclus în oferta de servicii de programe şi nu retransmite programul TV 5, fapt ce contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. În cazul în care distribuitorul nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. TELE REGHIN S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1441/04.12.2003, Anexa din 04.12.2003, pentru localitatea Gurghiu, judeţul Mureş, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. TELE REGHIN S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Gurghiu, judeţul Mureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELE REGHIN S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Gurghiu, judeţul Mureş, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a inclus în oferta de servicii şi nu retransmite programul TV 5, a cărui retransmitere este obligatorie.”