Decizia nr. 685 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SORSED PREST S.R.L.

cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Marin Sorescu, nr. 4, bl. A37/2, sc. B, et.3, ap. 13, jud. Vâlcea

 pentru localităţile Dealu Frumos, Merghindeal, Netuş, Noiştat, Ruja şi Stejărişu, judeţul Sibiu.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 11844/02.08.2012 cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Dealu Frumos, Merghindeal, Netuş, Noiştat, Ruja, Stejărişu, judeţul SIBIU, ce aparţine S.C. SORSED PREST S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. SORSED PREST S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 7470/26.04.2012, Anexa din 26.04.2012, pentru localităţile Dealu Frumos, Merghindeal, Netuş, Noiştat, Ruja şi Stejărişu, din judeţul Sibiu.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. SORSED PREST S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. SORSED PREST S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 26.04.2012 cuprinde 39 de programe.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 29.08.2012, în localitatea Merghindeal, judeţul Sibiu, unde se găseşte staţia cap de reţea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Dealu Frumos, Merghindeal, Netuş, Noiştat, Ruja şi Stejărişu, din judeţul Sibiu, aparţinând S.C. SORSED PREST S.R.L., se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO CINEMA, SPORT.RO, DIVA UNIVERSAL, ETNO TV, EUROSPORT 2, DISCOVERY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, MINIMAX, DISNEY CHANNEL şi ROMÂNIA TV, în timp ce programele TVR INTERNAŢIONAL, TV 5, MUSIC CHANNEL, NEPTUN TV, DIRECT DIGITAL TV, ALFA OMEGA TV, THE MONEY CHANNEL, TV H 2.0, TOP 1, TVT 89, GIGA TV, INEDIT TV şi MOOZ DANCE TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 De asemenea, în urma controlului s-a constatat că, deşi era înscris în avizul de retransmisie, programul TV 5 nu era retransmis, fapt ce contravine prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.
 În cazul în care distribuitorul nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. SORSED PREST S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A7470/26.04.2012, Anexa din 26.04.2012, pentru localităţile Dealu Frumos, Merghindeal, Netuş, Noiştat, Ruja şi Stejărişu, judeţul Sibiu, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. SORSED PREST S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Dealu Frumos, Merghindeal, Netuş, Noiştat, Ruja şi Stejărişu, judeţul Sibiu, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. SORSED PREST S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Dealu Frumos, Merghindeal, Netuş, Noiştat, Ruja şi Stejărişu, judeţul Sibiu, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programul TV 5, a cărui retransmitere este obligatorie.”