Decizia nr. 686 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. UBI COM S.R.L.

cu sediul în Bucu, nr. 31, jud. Ialomiţa, CUI RO4099757

  • pentru localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 9961/18.06.2012, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa, ce aparţine S.C. UBI COM S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. UBI COM S.R.L. deţine aviziul de retransmisie nr. A1872.3/08.02.2011, Anexa din 08.02.2011, pentru localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. UBI COM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. UBI COM S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 08.02.2011 cuprinde 47 de programe.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 05.07.2012, în localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. UBI COM S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu la data de 08.02.2011, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, ACASĂ GOLD TV, PRO CINEMA, AXN, AXN SCI-FI, NATIONAL GEOGRAPHIC, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, DISNEY JUNIOR, EUROSPORT, PV TV, EUROSPORT 2, CARTOON NETWORK, HISTORY TV, MOOZ, JURNAL TV (MOLDOVA), ROMÂNIA TV, NAŞUL TV şi INEDIT TV.
 Programele TV 5 şi U TV, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.
 Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. UBI COM S.R.L. în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa, a programului TV5, înscris în ofertele aprobate, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).
 Analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. UBI COM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 27 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, întrucât a retransmis în sistemul analogic servicii de programe pentru adulţi necodate.
 Potrivit dispoziţiilor legale invocate, distribuitorii de servicii media audiovizuale pot retransmite serviciile de programe 18+ astfel : în sistem analogic, numai în intervalul orar 01.00 – 05.00, codat, în cadrul unor pachete opţionale special dedicate adulţilor, iar în sistem digital, în acelaşi interval orar, restricţionat, prin intermediul unui sistem de control parental.
 Consiliul pune în vedere distribuitorului de servicii respectarea întocmai a dispoziţiilor art. 27 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora serviciile de programe pentru adulţi pot fi comercializate numai în pachete care conţin exclusiv astfel de programe.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu amendă în cuantum de 10.000 lei a distribuitorului de servicii. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. UBI COM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1872.3/08.02.2011, Anexa din 08.02.2011, pentru localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) şi art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 27 alin. (2) şi (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. UBI COM S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. UBI COM S.R.L. cu amendă de 10.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Cosâmbeşti, Gheorghe Lazăr, Gimbăşani, Ograda şi Slobozia Nouă, judeţul Ialomiţa, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. Distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, deoarece nu retransmite programul TV 5, a cărui retransmsie este obligatorie. De asemenea, distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 27 din Codul audiovizualului, întrucât, în localităţi pentru care deţine aviz de retransmisie, programele pentru adulţi nu erau retransmise codat şi în pachete care conţin exclusiv astfel de programe.”