Decizia nr. 688 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.
 Piatra, PIATRA OLT, Jud. Olt, CUI R 13767731

  • pentru localitatea Baldovineşti, judeţul Olt

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 11840/02.08.2012, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baldovineşti, judeţul Olt, aparţinând S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A1677/22.12.2003, Anexa din 12.10.2010 pentru localitatea Baldovineşti, judeţul Olt.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.
 Potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 07.08.2012, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baldovineşti, judeţul Olt, erau retransmise, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu în data de 12.10.2010, următoarele 10 programe : SPORT.RO, ACASĂ TV, HBO, ANIMAL PLANET, AXN, MUSIC MIX, NATIONAL GEOGRAPHIC, ETNO TV, MINIMAX şi DIGI SPORT.
 Programele TV 5, TRINITAS TV, U TV, SPERANŢA TV şi CREDO TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.
 Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baldovineşti, judeţul Olt, a programelor TVR 3, TV 5 şi TVR CRAIOVA, care erau înscrise în oferta de servicii, constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5). De asemenea, s-a mai constatat că, în localitatea Baldovineşti, judeţul Olt, nu se retransmitea, în sistem analogic, programul regional TELEVIZIUNEA VTV, deşi acesta era înscris în oferta de servicii a distribuitorului.
 Or, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există. Faţă de aceste aspecte, ţinând cont că anterior distribuitorul de servicii a mai fost sancţionat, membrii Consiliului au propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A1677/22.12.2003, Anexa din 12.10.2010 pentru localitatea Baldovineşti, judeţul Olt, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1 şi 2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Baldovineşti, judeţul Olt, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. LUŢĂ SATCO S.R.L. cu amendă de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Baldovineşti, judeţul Olt, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.
 De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1 şi 2) din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, programul regional TELEVIZIUNEA VTV şi nici programul TV 5, a căror retransmisie este obligatorie."